received 1074234003638370received 875430937714754received 741061634661335 1received 359917306888444 1ΠΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ -ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ

Άξονας 7

Δράση  για τον Σχολικό Εκφοβισμό  και τη Συμπεριφορά μαθητών/-τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος – Σχολική ζωή.

Με βάση τον κύριο στόχο την ενίσχυση της σχέσης  Σχολείου και Κοινότητας, μέσω της συνεργασίας με φορείς ,τη διάχυση καλών πρακτικών και την εξωστρέφεια του σχολείου, πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο του μαθήματος ‘’Τέχνες και Πολιτισμός’’   από το σύνολο των μαθητών/τριών της Α’ Λυκείου. Η δράση έγινε σε εικαστικό εργαστήριο, σε αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη για το μάθημα  και οι μαθητές/-τριες  δημιούργησαν εικαστικά έργα εμπνεόμενοι  από τον τίτλο της δράσης.

Για τον αναμενόμενο στόχο βελτίωσης στον άξονα , που αφορά τη διάχυση καλών πρακτικών,  πραγματοποιήθηκε δράση στο εικαστικό εργαστήριο  με τον τίτλο ‘’Συμπεριφορά μαθητών/τριών-Παιδαγωγικός έλεγχος –Σχολική ζωή’’  και αξιοποιήθηκε το συγκεκριμένο σημείο από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Λειτουργίας του Σχολείου. Αφού διαβάστηκε το κείμενο, ακολούθησε συζήτηση και σχεδόν το σύνολο της τάξης συμπέρανε πως οι κανόνες συμπεριφοράς πρέπει να τηρούνται από όλους και αυτό διευκολύνει την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Με το παράδειγμα αυτό, οι μαθητές/-τριες αντιλήφθηκαν πως με αυτόν τον τρόπο διεκδικούμε  περισσότερα δικαιώματα αλλά ταυτόχρονα αναλαμβάνουμε και τις υποχρεώσεις μας. Με  τις καλές πρακτικές κερδίζουμε τον σεβασμό, την εκτίμηση και αποκτούμε αυτοπεποίθηση που είναι απαραίτητη για τη ζωή αλλά και τον επαγγελματικό προσανατολισμό . Στη συνέχεια με υλικά όπως τα μολύβια, τις ξυλομπογιές, τους μαρκαδόρους και κόλες Α4 έκαναν  γραφιστικά έργα με μηνύματα των κοινών κανόνων συμπεριφοράς του σχολείου, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, τις σκέψεις και επιθυμίες τους για ένα καλύτερο σχολείο.

Για τον αναμενόμενο στόχο βελτίωσης στον άξονα που αφορά την εξωστρέφεια και τη συνεργασία με φορείς δημιούργησαν εικαστικά έργα με τον τίτλο της δράσης ‘’Σχολικός Εκφοβισμός’’ . Παρουσιάστηκε υλικό με πληροφορίες, κείμενα, άρθρα αλλά και εικόνες κυρίως από το διαδίκτυο και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση. Με υλικά όπως τα μολύβια, τις ξυλομπογιές, τους μαρκαδόροι, τις τέμπερες, κόλες Α4 και χαρτόνια κανσόν οι μαθητές/-τριες  επέλεξαν υπότιτλους όπως το cyber bullying, τη λεκτική ή σωματική βία και τη ψυχολογική βία και μετά χωρίστηκαν σε ομάδες. Δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά και σε κάποιες περιπτώσεις έκαναν ατομικά έργα.

Τα έργα παρουσιάστηκαν σε επιφάνεια τοίχου του σχολείου,  ενδοσχολική  έκθεση. Επίσης κάποια επιλεγμένα έργα με θέμα τον Σχολικό Εκφοβισμό αναρτήθηκαν στον εθελοντικό οργανισμό  Το Χαμόγελο του Παιδιού και συγκεκριμένα στη δράση με τον τίτλο ‘’ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ’’.

Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τους μαθητές/-τριες για τις πρωτότυπες δημιουργίες τους,

Οι καθηγήτριες Κετικίδου Κυριακή και Βενέτη Κωνσταντίνα.