Επικοινωνία

Θέματα σχετικά με το διαγωνισμό  ή υποστήριξης
Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. Πτολεμαΐδας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
Καραζάνου 7, Πτολεμαΐδα 50200
Ηλεκτρονική διεύθυνση: pektpeptol <at> gmail.com

Υπηρεσιακά θέματα
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
Μακρυγιάννη 5, Κοζάνη 50132
Ηλεκτρονική διεύθυνση: mail <at> dmaked.pde.sch.gr