Επικοινωνία

Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Πάτρας
3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας
Εργατικές Κατοικίες Παραλίας
Τ.Κ. 26333, Παραλία Πατρών
Τ.Θ. 2531
τηλ: 2610526621, 2610526139
fax: 2610527193

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
mail@pek-patras.ach.sch.gr
pekpatras@sch.gr

Ιστολόγιο (blog):
https://blogs.sch.gr/pekpatras/

Δικτυακός τόπος (site):
http://pek-patras.ach.sch.gr

Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων moodle:
http://pekpatras-vm.ach.sch.gr

Χάρτης – κτίριο ΠΕΚΠΕΚ_Πάτρας_χάρτης_0