Διοίκηση και Προσωπικό

Την ευθύνη λειτουργίας του ΠΕΚ έχει από 27-9-2016 έως 27-9-2018  [158701Γ1 |27-09-2016]  το Συντονιστικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται απο τον Διευθυντή του ΠΕΚ,  Δρ. Σπυρίδωνα Παπαδάκη [CV], Σχολικό Σύμβουλο  Δ.Ε. Πληροφορικής (ΠΕ19) με έδρα το Μεσολόγγι  και τους Δρ. Ευστάθιο Λειβαδά [CV], Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 03 με έδρα τον Πύργο ως Υποδ/ντή Β/θμιας (και Αναπληρωτή Διευθυντή ΠΕΚ) και τον Δρ. Δημήτριο Ζησιμόπουλο [CV],   Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 70 της 6ης Περιφέρειας Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας ως Υποδ/ντή Α/θμιας.

Βιογραφικά και Φωτογραφίες  Δ/ντή & Υ/ντών ΠΕΚ Πάτρας
Παπαδάκης Σπύρος 1 Λειβαδάς_Ευστάθιος Ζησιμόπουλος__Δημήτριος_2          Παπαδάκης Σπύρος 2

Βιογραφικά και Φωτογραφίες Τακτικών & Αναπλ Αιρ μελών Σ.Σ. ΠΕΚ Πάτρας 2016-17

Το Συντονιστικό Συμβούλιο συμπληρώνεται και από  τα δύο (2) αιρετά μέλη, με  εκλογή τους από το σώμα των επιμορφωτών του ΠΕΚ Πάτρας.                                                           Για τη Δ/θμια εκπαίδευση: Δρ. Αγγελική (Κίκα) Γαριού  [CV]  ΠΕ04.04,     αναπληρωτής  Δρ. Παύλος Σινιγάλιας [CV]  ΠΕ04.02                                                              Για την Π/θμια εκπαίδευση:  Δρ. Νίκος Μάνεσης [CV]  ΠΕ70,                                         αναπληρώτρια MSc Ζαχαρούλα Βοϊνέσκου [CV] ΠΕ60

Σινιγάλιας Πάυλος 1Μάνεση Νίκος 1     Βοϊνέσκου Ζαχαρούλα 1

 DSCN1572 DSCN1592     DSCN1588

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-18, υπηρετούν στο ΠΕΚ Πάτρας ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός η κ. Χαϊκάλη Ανδρομάχη ΠΕ16 (Γραμματέας ΠΕΚ) και με διάθεση οι εκπαιδευτικοί  κ. Πηνελόπη Αποστολοπούλου ΠΕ60 και Ασημίνα Δαλάπα ΠΕ19 με αρμοδιότητες:

  1. Υπεύθυνη των Οικονομικών : Ανδρομάχη Χαϊκάλη
  2. Γραμματειακή Υποστήριξη- Διεκπεραίωση, Αλληλογραφία: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
  3. Υπεύθυνος για το Αρχείο του ΠΕΚ – Μητρώο Επιμορφωτών: Πηνελόπη Αποστολοπούλου,  Ανδρομάχη Χαϊκάλη
  4. Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
  5. Χρήστης Διαύγειας (ΑΔΑ) & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ):  Ανδρομάχη Χαϊκάλη
  6. Υπεύθυνη Βιβλίου Υλικού και Λογισμικού : Πηνελόπη Αποστολοπούλου
  7. Τεχνική στήριξη: Ασημίνα Δαλάπα
  8. Συντήρηση Ιστοσελίδας, Ιστολογίου και Συστημάτων διαχείρισης μαθημάτων και μάθησης: Ασημίνα Δαλάπα
  9. Επιστημονική Υποστήριξη Επιμορφωτικών Σεμιναρίων: Ασημίνα Δαλάπα

Αφήστε μια απάντηση