Οργανωτικός Σ.Ε.Ε.

Οργανωτικός Συντονιστής του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου, με θητεία από 05-10-2018 έως 31-07-2021 σύμφωνα με τη Φ.351.1 /47/166139/Ε3 / 05-10-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής, έχει οριστεί και τοποθετηθεί o Δρ. Γεώργιος Η. Κόνδης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών).