Χαιρετισμός ΠΕΚΕΣ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την επίσημη ανάθεση (απόφαση Διευθυντή ΠΔΕ Πελοποννήσου 11719/13-11-2018) της παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης των σχολικών μονάδων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε), ορίζεται η έναρξη της επικοινωνίας μας. Με την ευκαιρία αυτή σας απευθύνουμε εγκάρδιους χαιρετισμούς και ευχόμαστε η νέα αυτή περίοδος να ανανεώσει, να ενισχύσει και να διαμορφώσει νέα πεδία παραγωγικών σχέσεων μεταξύ όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής κοινότητας και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ ως μια νέα μορφή επιτελικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού αντανακλά το μόνιμο μέλημα της Πολιτείας να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες των πολιτών και ταυτόχρονα τη βούλησή της να διοργανώσει δομές που θα εναρμονίζουν τη λειτουργία, τους σκοπούς και τη δράση τους με τα σύγχρονα δεδομένα. Στο επίκεντρο αυτής της νέας λογικής κυριαρχούν δυο έννοιες: Συνέργειες και Διάλογος. Η συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π), σηματοδοτεί την ανωτέρω βούληση οργανώνοντας και υλοποιώντας σύγχρονα επιμορφωτικά προγράμματα. Παράλληλα, το κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ με τον συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου διασυνδέει την εκπαιδευτική κοινότητα με τις νέες δομές υποστήριξης του έργου της: τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.).

Με άξονα τις έννοιες «συνέργειες και διάλογος», το ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου προτίθεται να ενσωματώσει στις δικές του επιστημονικές αναζητήσεις και προτάσεις, εκείνες των επιστημονικών και συνδικαλιστικών φορέων της εκπαίδευσης έτσι ώστε σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων, τα ΑΕΙ/ΤΕΙ και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υλοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους του.

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την παιδαγωγική και επιστημονική στήριξη του εκπαιδευτικού έργου που σήμερα καλείται να ανταποκριθεί σε σύνθετες ψυχοκοινωνικές ανάγκες να διευρύνει τους δρόμους της γνώσης, να ενισχύσει την ποιοτική διάσταση της παιδείας και να της προσδώσει τον δυναμισμό που χρειάζεται.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ευελπιστούμε σε μια παραγωγική συνεργασία μαζί σας όπως και με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τις προσεχείς ημέρες θα κοινοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου και παράλληλα θα λειτουργήσει σχετικό ιστολόγιο, το οποίο φιλοδοξεί, όχι μόνο να αποτελέσει πεδίο ενημέρωσης αλλά και χώρο ανάδειξης του πλούτου των δράσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας, των καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και των θετικών αποτελεσμάτων τους.

Για το ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου

Ο Οργανωτικός Συντονιστής

Γεώργιος Η. Κόνδης

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ 78)

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση