Διαδικασία εκπαιδευτικής υποστήριξης – ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και αξιολόγησης

Διαδικασία εκπαιδευτικής υποστήριξης-ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και αξιολόγησης μαθητή/τριας με ενδείξεις δυσκολιών μάθησης οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες των ειδικών  εκπαιδευτικών αναγκών ή άλλες ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες. Τα συνημμένα έντυπα αφορούν α) …

Διαδικασία εκπαιδευτικής υποστήριξης – ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και αξιολόγησης Διάβαστε περισσότερα