2η Αυτο-Επιμόρφωση Σ.Ε.Ε, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, ΠΑ 25-01-19, 09:00-14:30

2η Επιμορφωτική Ημερίδα Αυτο-επιμόρφωσης ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας, ΙΤΥΕ Πατρών Θέμα «Οργάνωση, Λειτουργία και Δυναμική της Ομάδας  – Τεχνολογική Υποστήριξη Επικοινωνίας και συνεργασίας ομάδων από απόσταση» Πρόγραμμα ημερίδας Διεργασία Ομάδας …

Διάβαστε περισσότερα

Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) από ΙΕΠ 20-22-03-19

Eπιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ)  – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ Τετάρτη 20 -Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2019   Πρόγραμμα – Οδηγός Επιμόρφωσης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (.xlsx) Οδηγός Υλοποίησης (.pdf) Επιμορφωτικό Υλικό ανά θεματική ενότητα: …

Διάβαστε περισσότερα

1η Αυτο-Επιμόρφωση Σ.Ε.Ε, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, ΠΕ 20-12-18, 09:30-14:30

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας ξεκινά κύκλο (Αυτο)-Επιμόρφωσης των στελεχών του, Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε), με μία ημερίδα ανά μήνα. Το 1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Ημερίδα Αυτο-Επιμόρφωσης Σ.Ε.Ε. οργανώνεται σε συνεργασία …

Διάβαστε περισσότερα

Πρόσκληση ΠΕΚΕΣ προς Δ/ντες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας

Επιμορφωτικές Ημερίδες ανά Περιφερειακή Ενότητα (Αχαΐα Π/θμια,  Αιτ/νία, Π/θμια& Δ/θμια, Αχαΐα Δ/θμια, Ηλεία   Π/θμια& Δ/θμια ) των Προϊσταμένων 2/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ/μιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας …

Διάβαστε περισσότερα

Ενημέρωση-Επιμόρφωση Δ/ντών Σχολικών Μονάδων για τις νέες Υποστηρικτικές Δομές – Θεσμούς

  Πρόσκληση σε Επιμορφωτικές Ημερίδες ανά Περιφερειακή Ενότητα των Προϊσταμένων 2/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ/μιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις Νέες Δομές-Θεσμούς …

Διάβαστε περισσότερα