Διημερίδα με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας των μαθημάτων του μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου», για το σχολικό έτος 2019-2020

Το Γραφείο Επιστημονικών Μονάδων Β΄ κύκλου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνει Ενημερωτική/Επιμορφωτική διημερίδα με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας των μαθημάτων του μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου» για …

Διάβαστε περισσότερα

6η Αυτο-Επιμόρφωση Σ.Ε.Ε, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, ΠΕ 30-05-19, 09:30-13:30

6η Αυτο-επιμόρφωση ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας «Η διδασκαλία ως πρόβλημα: αναζητώντας εναλλακτικές προσεγγίσεις» Επιμορφωτές: Δημήτρης Βεργίδης, Ομ. Καθηγητής Παν. Πατρών Δημήτρης Σακκούλης ΣΕΕ  (ΠΕ 70) Θεοφάνης Βαλμάς ΣΕΕ  (ΠΕ 70) …

Διάβαστε περισσότερα

Ενημερωτική ημερίδα για τους συμβούλους σταδιοδρομίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα στελέχη των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο των δράσεών του ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας και των αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης των συμβούλων …

Διάβαστε περισσότερα

5η Αυτο-Επιμόρφωση Σ.Ε.Ε, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, ΠΑ 05-04-19, 08:30-16:30

5η αυτο-επιμόρφωση ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας – Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ Επιμορφωτές: Αγγελική Πασσά -εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη του ΚΔΑ Δρ. Βασίλης Πασσάς – Ιατρός, Επιστημονικά Υπεύθυνος της Κίνησης ΠΡΟΤΑΣΗ Γιούλη Δροσοπούλου – Ψυχολόγος, …

Διάβαστε περισσότερα

4η Αυτο-Επιμόρφωση Σ.Ε.Ε, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, TΡ 26-03-19, 09:00-13:30

4η ημερίδα αυτο-επιμόρφωσης ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας – Καλλίπολις Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Μέρος Α Εργαλεία τμήματος Δικαιωμάτων του παιδιού του Συμβουλίου της Ευρώπης …

Διάβαστε περισσότερα

3η Αυτο-Επιμόρφωση Σ.Ε.Ε, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, TE 20-02-19, 09:00-14:00

3η Επιμορφωτική Ημερίδα Αυτο-επιμόρφωσης ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας,  ΙΤΥΕ Πατρών Θέμα «Οργάνωση, Λειτουργία και Δυναμική της Ομάδας  – Τεχνολογική Υποστήριξη Επικοινωνίας και συνεργασίας ομάδων από απόσταση» Εργαστήριο Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως …

Διάβαστε περισσότερα

2η Αυτο-Επιμόρφωση Σ.Ε.Ε, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, ΠΑ 25-01-19, 09:00-14:30

2η Επιμορφωτική Ημερίδα Αυτο-επιμόρφωσης ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας, ΙΤΥΕ Πατρών Θέμα «Οργάνωση, Λειτουργία και Δυναμική της Ομάδας  – Τεχνολογική Υποστήριξη Επικοινωνίας και συνεργασίας ομάδων από απόσταση» Πρόγραμμα ημερίδας Διεργασία Ομάδας …

Διάβαστε περισσότερα

Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) από ΙΕΠ 20-22-03-19

Eπιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ)  – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ Τετάρτη 20 -Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2019   Πρόγραμμα – Οδηγός Επιμόρφωσης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (.xlsx) Οδηγός Υλοποίησης (.pdf) Επιμορφωτικό Υλικό ανά θεματική ενότητα: …

Διάβαστε περισσότερα

1η Αυτο-Επιμόρφωση Σ.Ε.Ε, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, ΠΕ 20-12-18, 09:30-14:30

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας ξεκινά κύκλο (Αυτο)-Επιμόρφωσης των στελεχών του, Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε), με μία ημερίδα ανά μήνα. Το 1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Ημερίδα Αυτο-Επιμόρφωσης Σ.Ε.Ε. οργανώνεται σε συνεργασία …

Διάβαστε περισσότερα