Περιγραφική αξιολόγηση

Προκαταρκτικές ενέργειες για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων με θέμα: «Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση» Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υλοποιεί τη Δράση 1 «Επιμόρφωση για την …

Διάβαστε περισσότερα

Πρόσκληση ΠΕΚΕΣ προς Δ/ντες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας

Επιμορφωτικές Ημερίδες ανά Περιφερειακή Ενότητα (Αχαΐα Π/θμια,  Αιτ/νία, Π/θμια& Δ/θμια, Αχαΐα Δ/θμια, Ηλεία   Π/θμια& Δ/θμια ) των Προϊσταμένων 2/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ/μιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας …

Διάβαστε περισσότερα

Ενημέρωση-Επιμόρφωση Δ/ντών Σχολικών Μονάδων για τις νέες Υποστηρικτικές Δομές – Θεσμούς

  Πρόσκληση σε Επιμορφωτικές Ημερίδες ανά Περιφερειακή Ενότητα των Προϊσταμένων 2/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ/μιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις Νέες Δομές-Θεσμούς …

Διάβαστε περισσότερα