Συμβούλιο της Ευρώπης: Τα Δικαιώματα του Παιδιού: Υλικό στα ελληνικά όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δικαιωμάτων του Παιδιού

Συμβούλιο της Ευρώπης Τα Δικαιώματα του Παιδιού Υλικό στα ελληνικά όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δικαιωμάτων του Παιδιού

Διάβαστε περισσότερα

“Προσεγγίσεις πολιτικών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Αναζητώντας τη χρυσή τομή των «BOTTOM-UP» και των «TOP-DOWN» πολιτικών επιμόρφωσης”

Αποτίμηση για την πραγματοποίηση της ημερίδας: “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΤΩΝ «BOTTOM-UP» ΚΑΙ ΤΩΝ «TOP-DOWN» ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ”                                                                                                   Αθήνα, 16-12-2018                                                                     Ολοκληρώθηκε με  επιτυχία η Ημερίδα με …

Διάβαστε περισσότερα

1η Αυτο-Επιμόρφωση Σ.Ε.Ε. από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» 20-12-2018

Παρουσιάσεις – Επιμορφωτικό Υλικό: Μ. Παρασκευάς: Παρουσίαση Ψηφιακές δεξιότητες και πληροφορικός αλφαβητισμός Α. Γαριού: Παρουσίαση για το ψηφιακό σχολείο και τη δράση «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Α. Λυμπέρης: Παρουσίαση email lists  για τους …

Διάβαστε περισσότερα