Επιμόρφωση για «Productive Learning» 7η Αυτο-Επιμόρφωση ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας

Σεμινάριο για την «Παραγωγική μάθηση (PL) στην Ευρώπη και αλλού» που διοργανώνει η Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και θα πραγματοποιηθεί από 14 Νοεμβρίου έως και 16 Νοεμβρίου …

Διάβαστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αποτίμησης ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 2018-2019

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 2018-2019 Στην παρούσα έκθεση αποτίμησης, η οποία υποβάλλεται δια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στο Ι.Ε.Π. και στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και …

Διάβαστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρώπης: Τα Δικαιώματα του Παιδιού: Υλικό στα ελληνικά όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δικαιωμάτων του Παιδιού

Συμβούλιο της Ευρώπης Τα Δικαιώματα του Παιδιού Υλικό στα ελληνικά όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δικαιωμάτων του Παιδιού

Διάβαστε περισσότερα

“Προσεγγίσεις πολιτικών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Αναζητώντας τη χρυσή τομή των «BOTTOM-UP» και των «TOP-DOWN» πολιτικών επιμόρφωσης”

Αποτίμηση για την πραγματοποίηση της ημερίδας: “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΤΩΝ «BOTTOM-UP» ΚΑΙ ΤΩΝ «TOP-DOWN» ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ”                                                                                                   Αθήνα, 16-12-2018                                                                     Ολοκληρώθηκε με  επιτυχία η Ημερίδα με …

Διάβαστε περισσότερα

1η Αυτο-Επιμόρφωση Σ.Ε.Ε. από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» 20-12-2018

Παρουσιάσεις – Επιμορφωτικό Υλικό: Μ. Παρασκευάς: Παρουσίαση Ψηφιακές δεξιότητες και πληροφορικός αλφαβητισμός Α. Γαριού: Παρουσίαση για το ψηφιακό σχολείο και τη δράση «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Α. Λυμπέρης: Παρουσίαση email lists  για τους …

Διάβαστε περισσότερα