Ενημέρωση-Επιμόρφωση Δ/ντών Σχολικών Μονάδων για τις νέες Υποστηρικτικές Δομές – Θεσμούς

 

Πρόσκληση σε Επιμορφωτικές Ημερίδες ανά Περιφερειακή Ενότητα των Προϊσταμένων 2/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντών/ντριών Δημοτικών
Σχολείων, Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ/μιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις Νέες Δομές-Θεσμούς Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου και Συναντήσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) με Δ/ντές Ομάδων Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης

QR Code

http://bit.do/eCAJv

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ

  • 09:15-09:45 Προσέλευση

Α’ ΜΕΡΟΣ – ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

  • 09:45-10:15 Χαιρετισμοί (Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης, Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης, Αναπλ. Οργ, Συντ. ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας, Προϊστάμενοι ΚΕΣΥ, Σ.Ε.Ε. Ομάδων Σχολείων Παιδαγωγικής  Ευθύνης. Περιφερειακής .Ενότητας)
  • 10:15-10:30 Εισαγωγή Κ. Γιαννόπουλος Περιφ. Δ/ντής ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας
    10:30-11:10 Οι νέες Υποστηρικτικές δομές – θεσμοί: ΠΕ.ΚΕ.Σ., Σ.Ε.Ε,  ΚΕΣΥ και ησχέση τους -ι επικοινωνία με Δ/ντές – Συλλόγους Σχολικών Μονάδων.
    Σύντομες Εισηγήσεις από Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε)
  • 11:10-12:00 Ερωτήσεις – Δ/ντών Σ.Μ. –  Συζήτηση
  • 12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Β’ ΜΕΡΟΣ – ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ Σ.Ε.Ε.

  • 12:30-14:00 Επιμέρους συναντήσεις για αλληλογνωριμία – ενημέρωση – επιμόρφωση κάθε Σ.Ε.Ε. με τους Δ/ντές/τριες της Ομάδας Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης του.

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Αφήστε μια απάντηση