Σ.Ε.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ81)

Ιωάννης Τζωρτζάκης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972289845
E-mail: johntzortzakis@gmail.com
Ιστοσελίδες: http://geopliroforiki.weebly.com/
http://projectkriti.weebly.com/

Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία της ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας και ΠΔΕ Πελοποννήσου.