Σ.Ε.Ε Νηπιαγωγών (ΠΕ60)

MEd Ζαχαρούλα Βοϊνέσκου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
E-mail: voineskou@sch.gr

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης


Δρ. Eλένη Διδάχου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
E-mail: didachou@sch.gr

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης


Δρ. Χαρούλα Κουζέλη  
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας                                               
Βιογραφικό σημείωμα
Ε-mail: chakouzeli@sch.gr     
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972177654
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης


MEd Νικολακοπούλου Ελένη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944348405

E-mail: enikol@sch.gr

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης