Σ.Ε.Ε. Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91)

Msc Νάγια Μποέμη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής
Βιογραφικό σημείωμα
E-mail:  nayaboemi@yahoo.gr

Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, 1ου και 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας.