Οργανωτικός Συντονιστής

Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας  είναι από 05-10-2018 έως 31-07-2021  [Φ.351.1 /47/166139/Ε3 | 05-10-2018] ο

Δρ.Σπυρίδων Παπαδάκης [CV], Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86)

 


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

  • Ο Οργανωτικός Συντονιστής συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕΚΕΣ [Άρθρο 2, Υ.Α. 158733/ΓΔ4/24.09.2018]
  • Με απόφαση ΠΔΕ, ύστερα από εισήγηση του Οργανωτικού Συντονιστή, ανατίθενται στους ΣΕΕ οι σχολικές μονάδες παιδαγωγικής ευθύνης και επιστημονικής ευθύνης [Άρθρο 3 Υ.Α. 158733/ΓΔ4/24.09.2018]
  • Οι ΣΕΕ, όταν εντοπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητας τους, παιδαγωγικού ή επιστημονικού χαρακτήρα, ενημερώνουν, διά του Οργανωτικού Συντονιστή, τους ΔΕ και τον ΠΔΕ και εισηγούνται τρόπους αντιμετώπισης. [Άρθρο 3, Υ.Α. 158733/ΓΔ4/24.09.2018]
  • Με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή και σε συνδυασμό με κεντρικά σχεδ. επιμορφ. προγράμματα, οι ΣΕΕ οργανώνουν το πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπ/κών σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις και διδακτικές ανάγκες, ενισχύοντας τις δυνατότητές τους για επαγγελματική ανάπτυξη. [Άρθρο 3,  Υ.Α. 158733/ΓΔ4/24.09.2018]
  • οι Οργανωτικοί Συντονιστές βαθμολογούνται από τους ΣΕΕ του οικείου ΠΕΚΕΣ [Άρθρο 40, Ν.4547/2018]
  • Οι ΣΕΕ αξιολογούνται από τον Οργανωτικό Συντονιστή του οικείου ΠΕΚΕΣ και τον ΠΔΕ [Άρθρο 38, Ν.4547/2018]
  • Το ΥΠΠΕΘ συγκροτεί τις Περιφερειακές Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης στην οποία είναι μέλος: ο Οργανωτικός Συντονιστής [Άρθρο 43, Ν.4547/2018]