Δελτίο Νομοθεσίας

Α/Α Έγγραφο Περιγραφή Αφορά όλο το ΠΕΚΕΣ Αφορά ειδικότερα τους ΣΕΕ:
205 Ψ3ΧΓ4653ΠΣ-Π36   Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων με απόσπαση των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
204 77877/Δ7/17.05.2019
(ΦΕΚ 1752/17.05.2019 τ. Β’)
Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΚΕΑ
203 Φ.253/69990/Α5/07.05.2019
(ΦΕΚ 1736/17.05.2019 τ. Β’)
Διαδικασίες Διενέργειας Εξετάσεων Εισαγωγής σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΠΕ79
202 Φ.251/77753/Α5/16.05.2019
(ΑΔΑ: 6ΥΔ34653ΠΣ-ΥΝΠ)
Πανελλαδικές Εξετάσεις Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Δ/θμιας
201 73186/Δ2/10.05.2019
(ΦΕΚ 1718/16.05.2019 τ. Β’)
Λειτουργία Μουσικών Σχολείων ΠΕ79
200 73173/Δ2/10.05.2019
(ΦΕΚ 1718/16.05.2019 τ. Β’)
Λειτουργία Καλλιτεχνικών ΓΕΛ Δ/θμιας
199 Φ.251/76315/Α5/15.05.2019
(ΑΔΑ: 9ΒΑΨ4653ΠΣ-ΑΒΑ)
Κάλυψη Εξόδων Μετακίνησης, Διαμονής και Διατροφής Υποψηφίων Πανελλαδικών Δ/θμιας
198 Φ.4/72379/Δ4/09.05.2019
(ΦΕΚ 1675/14.05.2019 τ. Β’)
Αξιολόγηση Μαθημάτων ΕΠΑΛ Δ/θμιας
197 71388/Δ2/08.05.2019
(ΦΕΚ 1674/14.05.2019 τ. Β’)
Ομάδες και Κλάδοι Μαθημάτων, Εξέταση, Βαθμολόγηση, Αξιολόγηση, κτλ ΓΕΛ Δ/θμιας
196 74875/Δ3/14.05.2019 Προγραμματισμός Εξετάσεων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Λυκείων Δ/θμιας
195 Φ.152/74218/Α5/13.05.2019
(ΑΔΑ: Ψ0ΗΠ4653ΠΣ-ΔΣΡ)
Τροποποίηση Αίτησης-Δήλωσης Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εσπερινών ΕΠΑΛ Δ/θμιας
194 74261/Δ1/13.05.2019
(ΑΔΑ: Ψ5ΛΓ4653ΠΣ-6ΣΞ)
Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικών Σχολείων 2019-2020 Π/θμιας
193 74225/Δ1/13.05.2019
(ΑΔΑ: 6Λ4Α4653ΠΣ-ΧΑΑ)
Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγείων 2019-2020 Π/θμιας
192 73295/Δ2/10.05.2019
(ΑΔΑ: 99Δ84653ΠΣ-ΩΥΧ)
Χρόνος Διενέργειας Ενδοσχολικών Εξετάσεων Γ’ και Δ’ ΓΕΛ 2018-2019 Δ/θμιας
191 Φ.152/72370/Α5/09.05.2019
(ΑΔΑ: Ψ3ΡΑ4653ΠΣ-ΟΦΤ)
Εγκύκλιος Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2019 Δ/θμιας
190 Φ.34/4733/09.05.2019
(ΑΔΑ: ΨΣΒΙ4653ΠΣ-Ζ55)
Τοποθέτηση ΣΕΕ ΠΕ04 και ΠΕ70
189 Φ.8/71488/Δ4/08.05.2019 Προγραμματισμός Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2018-2019 Δ/θμιας
188 Φ.1/70450/Δ2/07.05.2019 Προγραμματισμός Εξετάσεων ΓΕΛ 2018-2019 Δ/θμιας
187 Φ.20/63868/Δ4/22.04.2019
(ΦΕΚ 1515/07.05.2019 τ. Β’)
Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ 2019-2020 Δ/θμιας
186 Ν. 4610/2019
(ΦΕΚ 70/07.05.2019 τ. Α’)
Συνέργειες ΑΕΙ και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κτλ
185 Φ.1/68434/Δ2/03.05.2019 Προγραμματισμός Εξετάσεων Γυμνασίων 2018-2019 Δ/θμιας
184 2421.1/30313/19/24.04.2019
(ΑΔΑ: 6ΒΟΗ4653ΠΩ-ΖΣΦ)
Προκήρυξη Λιμενικού 2019-2020 Δ/θμιας
183 Φ.251/63501/Α5/19.04.2019                     (ΑΔΑ: ΨΓΣΞ4653ΠΣ-Ν52) Εγκύκλιος Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2019 Δ/θμιας
182 Φ.24α/55466/Δ4/09.04.2019              (ΦΕΚ 1354/19.04.2019 τ. Β’) Καθορισμός του Τύπου των Τίτλων του ΕΠΑΛ Δ/θμιας
181 Φ.251/62287/Α5/18.04.2019 Συμμετοχή Εκπαιδευτικών στη Διαδικασία Βαθμολόγησης Πανελλαδικών Εξετάσεων Δ/θμιας
180 61195/Δ2/17.04.2019 Διαδικασία Εισαγωγής Μαθητών στην Α’ Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων 2019-2020
179 61171/Δ2/17.04.2019 Διαδικασία Εισαγωγής Μαθητών στην Α’ Γυμνασίου Καλλιτεχνικών Σχολείων 2019-20
178 Φ.12/57421/Δ4/11.04.2019                   (ΦΕΚ 1301/16.04.2019 τ. Β’) Αντιστοιχία Επαγγ. Δικαιωμάτων Μαθητείας με Αρχική Επαγγ. Κατάρτιση, Επιπέδου 5 Δ/θμιας
177 Φ.1/60679/Δ2/16.04.2019 Διαδικασία Καταχώρησης Απουσιών Λόγω Εποχικής Γρίπης
176 Φ.52/60314/Δ1/16.04.2019                (ΑΔΑ: ΩΜΞΛ4653ΠΣ-ΩΘΧ) Διδασκαλία 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία 2019-2020 Π/θμιας
175 Φ.32.2/6309/16.04.2019 Τροποποίηση Απόφασης Τοποθέτησης Υπευθύνων ΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ86
174 Φ.11.1/6308/16.04.2019 Τροποποίηση Απόφασης Τοποθέτησης Υπευθύνων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ04
173 Φ.11.1/6307/16.04.2019 Τροποποίηση Απόφασης Τοποθέτησης Υπευθύνων ΦΑΣΧΑ ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ11
172 Φ.251/60666/16.04.2019 Ενημέρωση Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ για Αλλαγές στο Μ. Δ. 2019 Δ/θμιας
171 Φ.253.2/60499/Α5/16.04.2019               (ΑΔΑ: 7ΜΞΨ4653ΠΣ-84Π) Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων Δ/θμιας
170 Φ.337/64/209755/16.04.2019      (ΑΔΑ: 65ΟΜ6-161) Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών Δ/θμιας
169 Φ.6/58025/Δ1/12.04.2019                 (ΑΔΑ: 6Λ104653ΠΣ-6ΞΓ) Εγγραφές Μαθητών στα Δημοτικά 2019-2020 – Λήξη Μαθημάτων 2018-2019 Π/θμιας
168 Φ.6/58012/Δ1/12.04.2019                     (ΑΔΑ: 6ΤΘΣ4653ΠΣ-479) Εγγραφές Μαθητών στα Νηπιαγωγεία 2019-2020 Π/θμιας
167 Φ.253/43922/Α5/20.03.2019              (ΦΕΚ 1204/10.04.2019 τ. Β  ’) Τροποποίηση Ένταξης Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία Δ/θμιας
166 43496/Δ2/20.03.2019                               (ΦΕΚ 1201/10.04.2019 τ. Β’) Καθορισμός του Τύπου των Τίτλων Γενικού Λυκείου Δ/θμιας
165 Φ.23.1Γ/5624/08.04.2019 Επιτροπή Διεξαγωγής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής Αριστοτέλης 2019 ΠΕ04
164 43479/Δ2/20.03.2019                          (ΦΕΚ 1120/04.04.2019 τ. Β’)  Καθορισμός του Τύπου των Τίτλων Γυμνασίου Δ/θμιας
163 Φ.253/43914/Α5/20.03.2019           (ΦΕΚ 1118/04.04.2019 τ. Β’) Τροποποίηση Ένταξης Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία Δ/θμιας
162 Φ.253/43688/Α5/20.03.2019            (ΦΕΚ 1118/04.04.2019 τ. Β’) Τροποποίηση Ένταξης Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία Δ/θμιας
161 Φ.353.1/5/43151/Ε3/20.03.2019 (ΦΕΚ 1118/04.04.2019 τ. Β’) Έγκριση Μετακίνησης ΣΕΕ, ΚΕΣΥ, ΚΕΑ από ΠΔΕ
160 Φ25α/51921/Δ4/03.04.2019 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα ΜΝΑΕ Δ/θμιας
159 51922/ΓΔ4/03.04.2019 Λήξη Μαθημάτων Δ/θμιας 2018-2019 Δ/θμιας
158 48275/Δ3/28.03.2019   (ΦΕΚ 1088/02.04.2019 τ. Β’) Καθηκοντολόγιο Προσωπ. ΣΜΕΑ, κτλ (τροπ. 27922/Γ6/08.03.07,   ΦΕΚ 449/03.04.07 τ. Β’)
157 Φ.3/ΔΕ/3388/28.03.2019    (ΑΔΑ:ΨΥ2Μ4653ΠΣ-Υ0Π) Κατανομή ΕΚΦΕ Αχαΐας
156 Φ.153/47682/Α5/28.03.2019                (ΑΔΑ: ΨΚΧΡ4653ΠΣ-9Λ5) Πρόγραμμα  Πανελλαδικών  Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2019   Δ/θμιας
155 Φ.351.1/11/48020/Ε3/28.03.2019 Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
  •  
 
154 Φ.253.2/46377/Α5/26.03.2019               (ΑΔΑ: ΨΝΩΝ4653ΠΣ-8Ψ6) Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2019 Δ/θμιας
153 Φ.2.3/3315/26.03.2019                              (ΑΔΑ: 7ΖΦΔ4653ΠΣ-9Ο4) Ορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών και Νηπιαγωγείων Αιτ/νίας 2019-2020 Π/θμιας
152 Φ.32.1/3318/26.03.2019                          (ΑΔΑ: 9ΠΘ74653ΠΣ-ΟΤΗ) Τοποθέτηση ΣΕΕ ΠΕ08 στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
151 44300/Δ7/21.03.2019 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας 2018-2019 Δ/θμιας
150 35844/Δ2/07.03.2019                               (ΦΕΚ 959/21.03.2019 τ. Β’) Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας Γυμνασίου ΠΕ02
149 Φ.351.1/8/43117/Ε3/20.03.2019 Κύρωση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων ΣΕΕ ΠΕ08 Δυτικής Ελλάδας
148 Φ.2/Δ.Ε./3132/20.03.2019                       (ΑΔΑ: 6Β574653ΠΣ-Π99) 2η Τροποποίηση Ορισμού Μελών ΣΟΔΑΕ Αχαΐας 2018-2019 Δ/θμιας
147 Φ.152/42378/Α5/19.03.2019                  (ΑΔΑ: 662Θ4653ΠΣ-ΞΘΞ) Υποβολή Αίτησης Δήλωσης Πανελλαδικών ΕΠΑΛ 2019 Δ/θμιας
146 Φ.251/42307/Α5/19.03.2019                (ΑΔΑ: 963Υ4653ΠΣ-ΦΞΒ) Υποβολή Αίτησης Δήλωσης Πανελλαδικών ΓΕΛ 2019 Δ/θμιας
145 Φ.152/42433/Α5/19.03.2019               (ΑΔΑ: ΩΓΑΨ4653ΠΣ-Λ25) Υποβολή Δικαιολογητικών Μαθησιακών Δυσκολιών, Πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2019 Δ/θμιας
144 Φ.251/42291/Α5/19.03.2019               (ΑΔΑ: ΨΤΥ44653ΠΣ-ΖΧΓ)  Υποβολή Δικαιολογητικών Μαθησιακών Δυσκολιών, Πανελλαδικές ΓΕΛ 2019 Δ/θμιας
143 2/20491/ΔΣΜΕΚ/27.02.2019           (ΦΕΚ 902/15.03.2019 τ. Β’) Καθορισμός Φορέων του ΥΠΠΕΘ (ΠΕΚΕΣ) Ελεγχόμενων από την ΓΔΔΕ
142 Φ.1/41004/Δ2/15.03.2019 Διευκρινίσεις για τις Απουσίες της Εποχικής Γρίπης
141 40204/Δ3/14.03.2019 Εξεταζόμενα και Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα στα ΕΝΕΕΓΥ-Λ Δ/θμιας
140 Φ.1/38137/Δ2/12.03.2019 Ενημέρωση για την Υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας 2019 Δ/θμιας
139 Φ.34/2753/12.03.2019 Πρόσκληση Επιμόρφωσης των ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
138 Φ.1/38572/Δ2/12.03.2019 Ενημέρωση Σχετικά με Απουσίες Εποχικής Γρίπης
137 37423/Ε2/08.03.2019 Εγκύκλιος Προσδιορισμού Κενών 2019
136 Φ.1/37172/Δ2/08.03.2019 Άδεια Εισόδου σε Σχολικές Μονάδες (σχετικά με εκλογές)
135 Φ.11.1/3734/08.03.2019 Τοποθέτηση Υπευθύνων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ04
134 Φ.11.1/3706/08.03.2019 Τοποθέτηση Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ11
133 Φ.23.1Γ/3678/07.03.2019 Επιτροπή 33ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Χημείας 2019 ΠΕ04
132 34050/ΓΔ4/04.03.2019                                   (ΦΕΚ 807/07.03.2019 τ. Β’) Παύση Λειτουργίας ΚΕΠΛΗΝΕΤ
131 Φ.32.2/3615/07.03.2019 Κύρωση Οριστικού Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής Υπευθύνων ΕΚΦΕ Αχαΐας ΠΕ04
130 Φ.32.2/3614/07.03.2019 Κύρωση Οριστικού Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής Υπ. Φυσικής Αγ. & Σχ. Αθλ. Αχαΐας ΠΕ11
129 Φ.1/35804/Δ2/07.03.2019 Καταχώριση Στοιχείων στο myschool
128 1125/06.03.2019 Μήνας Ενημέρωσης για τα ΕΠΑΛ από το 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας Δ/θμιας
127 Φ.2/Δ.Ε./2341/04.03.2019                            (ΑΔΑ: ΩΩΤ94653ΠΣ-97Λ) Απόφαση Ολιγομελών Ενισχυτικής Διδασκαλίας ΣΚΑΕ Λεχαινών 2018-2019 Δ/θμιας
126 1088/04.03.2019 Διαδικασία Αξιολόγησης από το 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας
125 295/01.03.2019                                              (ορθή επανάληψη) Προκαταρκτικές Ενέργειες για Επιμόρφωση Περιγραφικής Αξιολόγησης
124 Φ.32.2/3270/01.03.2019 Κύρωση Οριστικού Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής Υπ. Πληροφ. & Ν. Τεχν. ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ86
123 Φ.32.2/3266/01.03.2019 Τοποθέτηση Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ86
122 32078/ΓΔ4/28.02.2019 Λειτουργία Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Διασύνδεση με ΚΕΣΥ
121 Φ.251/31874/Α5/28.02.2019 Ένταξη Τμήματος Ελεγκτών Αεράμυνας στο Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2019 Δ/θμιας
120 987/27.02.2019 Μήνας Ενημέρωσης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση Δ/θμιας
119
Φ.253.1/26579/Α5/20.02.2019
(ΦΕΚ 623/26.02.2019 τ. Β’)
Τροποποίηση Σχολών με Ειδικά Μαθήματα Δ/θμιας
118 953/26.02.2019 Ορισμός Υπεύθυνου Επικοινωνίας με ΚΕΣΥ
117 Φ.31/28908/Δ1/25.02.2019 Σχολικός Οδηγός για Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ΠΕ60/70
116 Φ.31/28908/Δ1/25.02.2019 Σχολικός Οδηγός για Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ΠΕ60/70
115 Φ.6/ΕΚ/28200/Δ1/22.02.2019 Διαδικασία Επαναφοίτησης Μαθητών στα Νηπιαγωγεία 2019-2020 ΠΕ60
114 Φ.1/28838/Δ2/22.02.2019 Διευκρινίσεις για τις Απουσίες Λόγω Γρίπης
113 Φ.253/28077/Α5/22.02.2019
(ΑΔΑ: ΨΟΖΒ4653ΠΣ-Φ0Χ)
Νέα Διαδικασία Εισαγωγής Φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΠΕ79
112 893/22.02.2019 Έναρξη Λειτουργίας Συμβουλευτικής και ΣΕΠ στο 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας
111 Φ.253/23170/Α5/14.02.2019
(ΦΕΚ 504/20.02.2019 τ. Β’)
Εισαγωγή Φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΠΕ79
110 Φ.15/26899/Δ2/20.02.2019 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής «Αριστοτέλης» 2019 ΠΕ04
109 Φ.4/26003/Δ4/19.02.2019
(ανακοινοποίηση)
Διαδικασία Εξετάσεων ΕΠΑΛ στο Πλαίσιο Αξιολόγησης των Μαθητών του ΕΠΑΛ Δ/θμιας
108 25488/Ν1/19.02.2019 Άσκηση Απροειδοποίητου Δειγματοληπτικού Ελέγχου σε Ιδιωτικά Σχολεία
107 Φ.24.1/1786/18.02.2019 Οργανωτική Επιτροπή Σχολ. Δραστηριοτήτων (ΟΕΣΑΔ) Αχαΐας, Ηλείας, Αιτ/νίας 2018-2019 ΠΕ11
106 205/18.02.2019 Διαδικασία Εκπ/κής Υποστήριξης-Ψυχοκοιν. Παρέμβασης & Αξιολόγησης
105 2554/18.02.2019 Ορισμός Ομάδων Όμορων Νηπιαγωγείων ΔΠΕ Αχαΐας Π/θμιας
104 Φ.251/24251/Α5/15.02.2019 Ενημέρωση Υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές 2019-2020 Δ/θμιας
103 Φ.1/24044/Δ2/15.02.2019 Απουσίες Μαθητών Λόγω Εποχικής Γρίπης
102 Φ.253/23170/Α5/14.02.2019 Εισαγωγή Φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΠΕ79
101 Φ.4/22523/Δ4/13.02.2019 Ενημέρωση Σχετικά με Αξιολόγηση Μαθητών ΕΠΑΛ και Μαθητείας Δ/θμιας
100 Φ.4/22513/Δ4/13.02.2019 Ενημέρωση Διαδικασίας Εξετάσεων Γ’ και Δ’ Εσπερινών ΕΠΑΛ 2018-2019 και 2019-2020 Δ/θμιας
99 Φ.14.2/1309/06.02.2019 Ενημέρωση για τις Μετακινήσεις
98 Φ.10/ΠΝ/14028/Δ7/30.01.2019 Διορθώσεις για Επισκέψεις στα ΚΕΑ 2018-2019 ΠΕ4
97 Φ.25/18448/Δ1/06.02.2019 Ενημέρωση Σχετικά με την Εποχική Γρίπη
96 Φ.7/16592/Δ1/04.02.2019 Παραμονή Βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο (2) Σαββατοκύριακα το Μήνα Π/θμιας
95 Φ.Π.5.2/812/01.02.2019            ΑΔΑ: ΨΟΤΠ4653ΠΣ-1ΛΘ Πλήρωση (1) Θέσης Υπεύθ. Φυσικής Αγωγής & Αθλ. ΔΔΕ Αιτ/νίας με Απόσπαση 2018-19 ΠΕ11
94 13852/Ε3/30.01.2019 Επιμόρφωση ΣΕΕ στην Περιγραφική Αξιολόγηση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση
93 Φ.10/ΠΝ/14028/Δ7/30.01.2019 Διορθώσεις για Επισκέψεις στα ΚΕΑ 2018-2019
92 16470/28.11.2018
(ΑΔΑ: ΩΦΘΑ4653ΠΣ-ΛΙ8)
(ανακοινοποίηση 29.01.2019)
Ομάδες Όμορων Σχολικών Μονάδων Π/θμιας Αιτ/νίας Π/θμιας
91 Ν. 4589/2019
(ΦΕΚ 13/29.01.2019 τ. Α’)
Συνέργειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού ΑΕΙ, ΑΕΙ Θεσσαλίας, κτλ (άρθρα 40 και 74)
90 Φ.1/ΠΕ/926/29.01.2019 Τροποποίηση Σχολικής Περιφέρειας ΣΜΕΑΕ Αιτ/νίας Π/θμιας
89 Φ.23.1.Γ/1319/28.01.2019 Επιτροπή 24ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 2019 ΠΕ04
88 Φ.253/2609/Α5/09.01.2019       (ΦΕΚ 115/25.01.2019 τ. Β’) Τροποποίηση Ένταξης Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία Δ/θμιας
87 11938/ΓΔ4/25.01.2019 Εορτασμός Τριών Ιεραρχών
86 10378/ΓΔ4/23.01.2019 Διευκρινίσεις Επιλογής Υπευθύνων ΕΚΦΕ, κτλ Δ/θμιας
85 61/23.01.2019 Συγκρότηση Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών Αιτ/νίας
84 Φ.350/10/8543/Ε3/21.01.2019 (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653ΠΣ-Υ7Κ) ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Ελλάδας
83 Φ.12/8336/Δ4/18.01.2019 Συγγραφή Βιβλίων ΕΠΑΛ
82 Φ.1/7924/ΓΔ4/18.01.2019 Προγραμματισμός & Αποτίμηση Εκπαιδευτ. Έργου Σχολικών Μονάδων (από 2019-2020)
81 8223/18.01.2019 Επισκέψεις στα ΚΕΑ 2018-2019
80
Φ.11.1.Α/798/17.01.2019
(ΑΔΑ: 68ΕΖ4653ΠΣ-ΨΑΨ)
Προκήρυξη για (2) Υπεύθυνους ΕΚΦΕ ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ04
79 Φ.11.1.Α/754/17.01.2019             (ΑΔΑ: Ω6ΟΒ4653ΠΣ-ΚΕΗ) Προκήρυξη για (2) Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και Σχολ. Αθλητισμού ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ11
78 694/17.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΙΓΚ4653ΠΣ-2Χ2) Προκήρυξη για (1) Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολ. Αθλητισμού ΔΔΕ Ηλείας ΠΕ11
77 693/17.01.2019                       (ΑΔΑ: 6ΥΖ04653ΠΣ-0ΩΨ) Προκήρυξη για (1) Υπεύθυνο ΕΚΦΕ ΔΔΕ Ηλείας ΠΕ04
76 172/16.01.2019 Επιμόρφωση ΣΕΕ
75 Φ.1/6058/Δ2/15.01.2019 Θεματική Εβδομάδα Γυμνασίου 2018-2019 Δ/θμιας
74 20/14.01.2019 Διαδικασία Εισήγησης – Αιτήματος για Αξιολόγηση Μαθητή στο ΚΕΣΥ Αιτ/νίας
73 Φ.11.1.Α/537/14.01.2019            (ΑΔΑ: 6ΡΚΔ4653ΠΣ-ΚΗΦ) Προκήρυξη για (1) Υπεύθυνο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ86
72 Φ.Π.5.2/258/14.01.2019           (ΑΔΑ: ΨΥΟ84653ΠΣ-3ΚΠ) Προκήρυξη για (1) Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολ. Αθλητισμού ΔΔΕ Αιτ/νίας ΠΕ11
71 Φ.Π.5.2/240/14.01.2019        (ΑΔΑ: Ω5ΧΤ4653ΠΣ-Ψ04) Προκήρυξη για (2) Υπεύθυνους ΕΚΦΕ ΔΔΕ Αιτ/νίας ΠΕ04
70 Φ.Π.5.2/239/14.01.2019           (ΑΔΑ: ΩΡ2Θ4653ΠΣ-0Ρ3) Προκήρυξη για (1) Υπεύθυνο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Αιτ/νίας ΠΕ86
69 478/14.01.2019 (ανακοινοποίηση) Προκήρυξη για (1) Υπεύθυνο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Ηλείας ΠΕ86
68 5077/ΓΔ4/14.01.2019 Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Επιλογής Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΕ11
67 Φ.23.1/505/14.01.2019 Είσοδος Τρίτων στο Σχολικό Χώρο Δ/θμιας
66 1816/ΓΔ4/07.01.2019               (ΦΕΚ 16/11.01.2019 τ. Β’) Προγραμματισμός και Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικών Μονάδων
65 4513/ΓΔ4/11.01.2019 (ανακοινοποίηση 14/01/2019) Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Επιλογής Υπευθύνων ΕΚΦΕ ΠΕ04
64 4505/ΓΔ4/11.01.2019 Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Επιλογής Υπευθ. Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών ΠΕ86
63 Φ.1/3254/Δ2/10.01.2019 Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων (Είσοδος Τρίτων, Παρακολούθηση Θεαμάτων, κτλ)
62 222180/ΓΔ4/27.12.2018        (ΦΕΚ 5933/31.12.2018 τ. Β’) Προσόντα, Επιλογή και Καθηκοντολόγιο Υπευθ. Φυσικής Αγωγής & Σχολ. Αθλητισμού ΠΕ11
61 222084/ΓΔ4/27.12.2018       (ΦΕΚ 5919/31.12.2018 τ. Β’) Προσόντα, Επιλογή και Καθηκοντολόγιο Υπευθ. Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών ΠΕ86
60 222076/ΓΔ4/27.12.2018             (ΦΕΚ 5934/31.12.2018 τ. Β’) Προσόντα, Επιλογή και Καθηκοντολόγιο Υπευθύνων ΕΚΦΕ ΠΕ04
59 Φ.25α/220800/Δ4/20.12.2018 (ΦΕΚ 5883/31.12.2018 τ. Β’) Σχέδια Δράσης ΜΝΑΕ Δ/θμιας
58 217785/Δ1/18.12.2018         (ΦΕΚ 6014/31.12.2018 τ. Β’) Παραμονή Βιβλίων στο Σχολείο (2) Σαββατοκύριακα το Μήνα
57 Φ.5/222307/Δ4/27.12.2018 Ηλεκτρονική Παρακολούθηση και Συντονισμός Ύλης Πανελλαδικών ΕΠΑΛ Δ/θμιας
56 Φ.30.1/15270/27.12.2018    (ΑΔΑ: ΩΑΝΩ4653ΠΣ-ΤΙ2) Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας
55 Φ.30.1/15269/27.12.2018   (ΑΔΑ: 7ΖΨΡ4653ΠΣ-239) Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας
54 Φ.30.1/15268/27.12.2018    (ΑΔΑ: 6ΟΧ84653ΠΣ-Κ49) Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Ηλείας
53 Φ.30.1/15262/27.12.2018   (ΑΔΑ: ΨΚΝ84653ΠΣ-Ι78) Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Ηλείας
52 Φ.30.1/15261/27.12.2018   (ΑΔΑ: ΩΤΘ64653ΠΣ-ΕΥΧ) Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Αιτ/νίας
51 Φ.30.1/15260/27.12.2018    (ΑΔΑ: ΨΓΠΒ4653ΠΣ-Ζ1Ε) Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας
50 Φ.30.1/14922/24.12.2018    (ΑΔΑ: Ω1ΡΥ4653ΠΣ-ΨΗΠ) ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας
49 220703/Δ3/21.12.2018 Σύσταση Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών στις Σχολ. Μονάδες
48
Φ.353.1/27/211928/Ε3/07.12.2018                        
(ΦΕΚ 5779/21.12.2018 τ. Β’)
Έγκριση Μετακίνησης ΣΕΕ από ΠΔΕ
47 219116/ΓΔ4/19.12.2018 Αξιολόγηση & Απουσίες Μαθητών από Ξένα Σχολεία που Φοιτούν σε Τ.Υ. Ι ΖΕΠ Δ/θμιας Δ/θμιας
46 211108/Ε2/06.12.2018 (ΦΕΚ 5643/14.12.2018 τ. Β’) Καθορισμός Αριθμού Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων ΚΕΑ Αειφορίας
45 211076/ΓΔ4/06.12.2018 (ΦΕΚ 5614/13.12.2018 τ. Β’) Καθηκοντολόγιο ΚΕΣΥ
44 Φ.26.1/14696/13.12.2018 Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Συντονισμού Ύλης Πανελλαδικών ΕΠΑΛ Δ/θμιας
43 207271/Ε2/30.11.2018 (ΦΕΚ 5556/11/12/2018 τ. Β’) Μεταφορά Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΚΕΔΔΥ στα ΚΕΣΥ
42 212004/Δ7/07.12.2018 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2018-2019
41 210433/Δ2/05.12.2018 Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2018-2019 Δ/θμιας
40 Φ.351.3/53/206591/Ε3/29.11.2018 (ΦΕΚ 5440/05.12.2018 τ. Β’) Έναρξη Λειτουργίας ΚΕΣΥ
39 Φ.5/209631/Δ4/04.12.2018 Παρακολούθηση και Συντονισμός Ύλης Πανελλαδικών ΕΠΑΛ Δ/θμιας
38 Φ.26.1/14003/03.12.2018 (ανακοινοποίηση 06/12/2018) Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Συντονισμού Ύλης Πανελλαδικών ΓΕΛ Δ/θμιας
37 Φ.25α/202088/Δ4/22.11.2018 (ΦΕΚ 5343/28.11.2018 τ. Β’) Σύμβουλος Καθηγητής (ΜΝΑΕ) Δ/θμιας
36 196690/Δ2/16.11.2018 (ΦΕΚ 5346/28.11.2018 τ. Β’) Εν. Διδ. Γυμν. 18-19, Τρ. 164700/Δ2/03.10.18 (ΦΕΚ 4517/16.10.2018 τ. Β’) Δ/θμιας
35 Φ.32.2/14035/26.11.2018 (ΑΔΑ: 6Ψ4Ρ4653ΠΣ-Γ3Ρ) Τοποθέτηση Προϊσταμένων ΚΕΣΥ Δυτικής Ελλάδας
34 202178/Δ2/22.11.2018 Παρακολούθηση και Συντονισμός Ύλης Πανελλαδικών ΓΕΛ Δ/θμιας
33 Φ.4/199568/Δ4/20.11.2018 Ενημέρωση για Αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ Δ/θμιας
32 Φ.25α/195192/Δ4/14.11.2018 (ΦΕΚ 5206/20.11.2018 τ. Β’) ΜΝΑΕ – Υποστήριξη ΕΠΑΛ Δ/θμιας
31 195474/Δ2/15.11.2018 Επιμορφωτικές Συναντήσεις Εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών 2018-2019 ΠΕ04
30 Φ.11/ΔΕ/12976/08.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΥΝΓ4653ΠΣ-ΙΤΔ) Ίδρυση Τ.Υ. Ι ΖΕΠ στη Δυτική Ελλάδα Δ/θμιας
29 11481/06.11.2018 (ΑΔΑ: 6ΜΞΕ4653ΠΣ-373) Τοποθέτηση ΣΕΕ στο ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου (σε κενές θέσεις) (Γρίβας, Τσεγγελίδου)
28 Φ.2/Δ.Ε./12942/05.11.2018 (ΑΔΑ: Ω3Η74653ΠΣ-ΧΔ6) Τροποποίηση Ορισμού Μελών ΣΟΔΑΕ Αχαΐας 2018-2019 Δ/θμιας
27 Φ.2/Δ.Ε./12941/05.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΒΟ4653ΠΣ-ΞΒΤ) Τροποποίηση Ορισμού Μελών ΣΟΔΑΕ Αιτ/νίας 2018-2019 Δ/θμιας
26 Φ.63/12890/02.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΦΝΟ4653ΠΣ-ΙΛΘ) (ανακοινοποίηση 05/11/2018) Ανάθεση Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης στους ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
25 Φ.2/Δ.Ε./12758/01.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΓ84653ΠΣ-ΨΜΙ) Ορισμός Μελών ΣΟΔΑΕ Ηλείας 2018-2019 Δ/θμιας
24 4776/12.10.2018 (ΦΕΚ 4850/31.10.2018 τ. Β’) Επιμόρφωση των ΣΕΕ
23 Φ.10/182230/Δ4/29.10.2018 Πρώτες Κατευθύνσεις για Έναρξη ΜΝΑΕ Δ/θμιας
22 Φ.1/180151/Δ2/25.10.2018 Παρακολούθηση Θεαμάτων Εντός Σχολικού Ωραρίου
21 Φ.32/17261/23.10.2018            (ΑΔΑ: 9ΩΜΕ4653ΠΣ-94Γ) Τοποθέτηση ΣΕΕ στα ΠΕΚΕΣ Αττικής (σε κενές θέσεις) (Φατσέας)
20 Φ.4/177399/Δ4/22.10.2018 Ενημέρωση για Γραπτώς και Μη Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα στα ΕΠΑΛ Δ/θμιας
19 164700/Δ2/03.10.2018                            (ΦΕΚ 4517/16.10.2018 τ. Β’) Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου 2018-2019 Δ/θμιας
18 Φ.351.1/49/167596/Ε3/08.10.2018 (ΦΕΚ 4511/15.10.2018 τ. Β‘) Έναρξη Λειτουργίας ΠΕΚΕΣ
17 169626/Δ2/11.10.2018 Ενημέρωση για Αξιολόγηση Μαθητών ΓΕΛ Δ/θμιας
16 Φ.351.1/47/166139/Ε3/05.10.2018                          (ΑΔΑ: 730Α4653ΠΣ-ΒΕ6) (ανακοινοποίηση 08/10/2018) Τοποθέτηση Οργανωτικών Συντονιστών ΠΕΚΕΣ
15 158733/ΓΔ4/24.09.2018 (ΦΕΚ 4299/27.09.2018 τ. Β’) Καθηκοντολόγιο ΠΕΚΕΣ
14 Φ.35/7880/25.09.2018 (ΑΔΑ: 692Ζ4653ΠΣ-ΛΘΚ) Τοποθέτηση ΣΕΕ στο ΠΕΚΕΣ Ηπείρου (Παδιώτης)
13 9676/25.09.2018 (ΑΔΑ: 69ΠΘ4653ΠΣ-4Κ2) Τοποθέτηση ΣΕΕ στο ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου (Χριστόπουλος, Τζωρτζάκης)
12 Φ.32.1/10841/25.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΞ4653ΠΣ-57Β) Τοποθέτηση ΣΕΕ στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
11 Φ.351.1/29/156476/Ε3/20.09.2018 Κύρωση Τελικών Πινάκων Υποψηφίων ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
10 Φ.351.1/37/156470/Ε3/20.09.2018 Κύρωση Τελικών Πινάκων Υποψηφίων ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου
9 Φ.351.1/27/156465/Ε3/20.09.2018 Κύρωση Τελικών Πινάκων Υποψηφίων ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Αττικής
8 Φ.351.1/31/156461/Ε3/20.09.2018 Κύρωση Τελικών Πινάκων Υποψηφίων ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Ηπείρου
7 154693/Δ1/18.09.2018 (ΑΔΑ: Ω5ΨΗ4653ΠΣ-Τ69) Οδηγίες για Ίδρυση και Λειτουργία Τ.Υ. ΖΕΠ Π/θμιας 2018-2019 Π/θμιας
6 Φ.25γ/137912/Δ4/23.08.2018 (ΦΕΚ 3622/24.08.2018 τ. Β’) Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ) 2018-2019 Δ/θμιας
5 135904/ΓΔ4/14.08.2018 (ΑΔΑ: Ω88Ζ4653ΠΣ-ΥΗΨ) Οδηγίες για Ίδρυση και Λειτουργία Τ.Υ. Ι ΖΕΠ Δ/θμιας 2018-2019 Δ/θμιας
4 129064/ΓΔ5/27.07.2018 (ΦΕΚ 3233/07.08.2018 τ. Β‘) Κατανομή Θέσεων στα ΚΕΣΥ
3 Άρθρο 23 Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/03.08.2018 τ. Α’) Λειτουργία Νηπιαγωγ. & Δημοτικών, Τροπ. Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/01.08.2017 τ. Α’) Π/θμιας
2 Φ.351.1/3/100766/Ε3/19.06.2018 (ΦΕΚ 2316/19.06.2018 τ. Β‘) Κατανομή Θέσεων ΣΕΕ στα ΠΕΚΕΣ
1 Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018 τ. Α’) Αναδιοργάνωση Δομών Εκπαίδευσης