ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 13/03/2024

ΜΛΥΣ 2024 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

ΜΛΥΣ 2024 – Προκριματικός – Πίνακας Α – Δημοτικά (pdf)

ΜΛΥΣ 2024 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΜΛΥΣ 2024 – Προκριματικός – Πίνακας Α – Γυμνάσια (pdf)

ΜΛΥΣ 2024 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΜΛΥΣ 2024 – Προκριματικός – Πίνακας Α – Λύκεια (pdf)

ΜΛΥΣ 2024 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΛΥΚΕΙΑ

Πίνακες Α ανά ΠΔΕ

ΜΛΥΣ 2024 – Προκριματικοί – Πίνακας Α (Έπαινοι και Προκριθέντες) (pdf)

Πίνακες Β – Φθίνουσα βαθμολογία ανά ΠΔΕ