Ερευνητική εργασία ΓΕΛ


1. «Ερευνητική Εργασία – Βιβλίο Εκπαιδευτικού»

 

3. Το Π.Δ. 48 (ΦΕΚ 97/τ.Α΄/27-04-2012) Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α΄65)
«Αξιολόγηση μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».

4. Το ΦΕΚ 1390/τ.Β΄/27-04-2012, τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου,
ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
»
.

5. Η υπ’ αρ. 8534/Γ2/25-01-2012 εγκύκλιος του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα
«Ερευνητική Εργασία»
.

6. Η υπ’ αρ. 135690/Γ2/25-11-2011 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα
«Ερευνητική Εργασία»
.

7. Το ΦΕΚ 2313/τ.Β΄/17-10-2011, Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου,
ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
»
.

8. Η υπ’ αρ. 97364/Γ2/30-08-2011 εγκύκλιος του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
για το σχολικό έτος 2011-2012
»
.

9. Παρουσίαση κ. Ματσαγγούρα για τις Ερευνητικές Εργασίες και τις Βιωματικές Δράσεις

ΕπιστροφήΑφήστε μια απάντηση