Προφίλ τμήματος


Το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας αποτελεί τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με αντικείμενο την εποπτεία, την  επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη και καθοδήγηση, κατά κύριο λόγο, του έργου των Σχολικών Συμβούλων Δ/θμιας Εκπ/σης και, μέσω αυτών, των Εκπαιδευτικών  Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας.


Στους στόχους του Τμήματος ανήκουν η προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων, η ενημέρωση και η εξοικείωση των Εκπαιδευτικών με την ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική, η διάχυση πληροφοριών σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, η εποπτεία της υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση και στη σύνδεση εκπαιδευτική κοινότητα και το άνοιγμα της Εκπαίδευσης προς την Κοινωνία.


Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναλαμβάνει πρωτοβουλία για δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης Σχολικών Συμβούλων και Εκπαιδευτικών τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσο και σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων με τη διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και επιμορφώσεων, διευκολύνει τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με την εκπαιδευτική κοινότητα μέσω της πραγματοποίησης μαθητικών διαγωνισμών, διοργανώνει εκδηλώσεις προώθησης και προβολής των βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και μη εκπαιδευτικούς φορείς για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και προγραμμάτων που προωθούν και προάγουν την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.


Διαρκής επιδίωξη του Τμήματος είναι η συνεχώς βελτιούμενη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από το σύνολο των εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, το Τμήμα στέκεται δίπλα στο επιστημονικό και εκπαιδευτικό προσωπικό και στους μαθητές και προσπαθεί να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο το, ομολογουμένως, δύσκολο έργο τους.



Αφήστε μια απάντηση