Σεμινάριο ΕΚΔΔΑ – Υλικό


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Ελληνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) συνδιοργάνωσαν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων» (Δράση του Ε.Π. “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”).

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. σε θέματα συμβουλευτικής και επικοινωνίας, ώστε να δύνανται αφενός να παρεμβαίνουν παιδαγωγικά και να επιλύουν προβλήματα που ενσκήπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία παρακωλύοντας την ομαλή διεξαγωγή της παιδαγωγικής πράξης, αφετέρου να προωθούν την ομαδική συνεργασία των εκπαιδευτικών εταίρων διαμορφώνοντας το κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο.

Το σεμινάριο, διάρκειας 35 ωρών, παρακολούθησαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας από 2 έως 6 Ιουλίου 2012 στο κτηριακό συγκρότημα του ΟΑΕΔ (κτήριο ΚΕΚ), Πανεπιστημίου 19-21, Ρίο Πατρών.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι τα ακόλουθα:

  1. Μορφές και τρόποι αντιμετώπισης κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον -Λήψη αποφάσεων
  2. Ασκήσεις.

Εισηγήτρια: Ρήγου Ειρήνη

  1. Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους (στρες) σε συνθήκες «κρίσης» στο εργασιακό περιβάλλον.

Εισηγήτρια: Θεοφίλου Παρασκευή

  1. Δεξιότητες και οφέλη συνεργασίας και ομαδικής εργασίας.

Εισηγήτρια: Μπότου Αναστασία

  1. Επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον – Επίλυση συγκρούσεων. Εισηγήτρια: Αλεξοπούλου Βασιλική
  2. Επίλυση συγκρούσεων, επικοινωνία και ομαδική συνεργασία – Εργαστήριο.

Εισηγητής: Μιχιώτης ΣτέφανοςΑφήστε μια απάντηση