Χαιρετιστήρια Επιστολή Περιφερειακού


perifer17/4/2015 Χαιρετιστήρια Επιστολή του Νέου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου

 

 Με την ανάληψη των νέων μου καθηκόντων ως Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην περιφέρεια  Δυτικής Ελλάδος, απευθύνω θερμό χαιρετισμό προς όλους.

 

Η συγκυρία απαιτεί να δράσουμε άμεσα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν στο χώρο της εκπαίδευσης. Κυρίως, να χαράξουμε νέα πορεία, η οποία να οδηγεί στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, διαχρονικό αίτημα και ζητούμενο του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η σκέψη και η δράση των μεγάλων μας δασκάλων, Γληνού, Δελμούζου, Τριανταφυλλίδη κ.α., καθώς και οι αγώνες τους θα φωτίζουν το δρόμο μας. Ο στόχος της ισότιμης, ουσιαστικής και τυπικής πρόσβασης στην εκπαίδευση όλων των παιδιών του λαού, θα καθοδηγεί τη δράση μας.

 

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς που διαθέτει η κοινωνία μας, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα και στις ανάγκες της εποχής. Ταυτόχρονα, ως μηχανισμός, δημιουργεί ιδεολογικά και κανονιστικά πλαίσια, μέσα στα οποία επιτρέπει συγκεκριμένες, ιστορικά προσδιορισμένες, ερμηνείες, παραδοχές και αξίες. Το ζητούμενο σε κάθε νέα προσπάθεια είναι να ορίσουμε σε τι είδους εκπαίδευση στοχεύουμε και ποιο είναι το νέο περιεχόμενο που επιδιώκουμε να προσδώσουμε σε αυτόν τον μηχανισμό. Η απάντηση πρέπει να είναι σαφής: Στοχεύουμε σε μία ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς, μαζική και ταυτόχρονα ποιοτική εκπαίδευση. Τελικός μας αποδέκτης είναι ο μαθητής και η βοήθειά μας έγκειται στο να αποκτήσει στέρεα ερμηνευτικά σχήματα του κόσμου που τον περιβάλλει. Όλα αυτά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με εξαγγελίες που δηλώνουν απλά την πρόθεση. Απαιτείται να γίνουν συντονισμένα βήματα και παρεμβάσεις, που να  πείθουν ότι κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Κάθε μας δραστηριότητα, κάθε μας πρακτική θα έχει ως κριτήριο την υλοποίηση βημάτων προς αυτή την πορεία.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας του στόχου μας είναι η ουσιαστική συνεργασία των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς μας, καθώς  και του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας. Για το λόγο αυτό θα επιδιώξουμε τη συμμετοχή όλων και θα επιχειρήσουμε την ακύρωση πολιτικών, πρακτικών και αντιλήψεων που ακυρώνουν μια τέτοια συνεργασία.

 

Ως Περιφερειακή Διεύθυνση θα αναζητήσουμε τον διάλογο και τις δημοκρατικές διαδικασίες σε όλες μας τις διεργασίες. Ο χρόνος θα είναι ο κριτής μας.

 

Αντί επιλόγου: «Βαρύς ο κόσμος να τον ζήσεις, μα για λίγη περηφάνεια το άξιζε» (Οδυσσέας Ελύτης).

 

Με τη διαβεβαίωση της εκτίμησής μου

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Κωνσταντίνος ΓιαννόπουλοςΑφήστε μια απάντηση