Άρθρα με ετικέτα project

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015 Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015

Ερευνητικές Εργασίες: ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής

Τετάρτη 18/12/2013  – 14:00-15:00 Επιτυγχάνοντας τη συνεργατική μάθηση μέσα από υπηρεσίες Cloud Computing Περίληψη: «Παρουσιάζεται μία πρόταση αξιοποίησης των υπηρεσιών Cloud Computing (CC) στο πλαίσιο του μαθήματος “Ερευνητική Εργασία” στο Λύκειο. Η πρόταση ακολουθεί τις αρχές της συνεργατικής και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και υποδεικνύει κάποια λύση στο πρόβλημα της ανομοιογένειας-ετερογένειας των σημερινών εργαστηρίων πληροφορικής των ελληνικών σχολείων. […]

Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό  έτος 2013-2014. Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για […]

10η  Ιστοδιάλεξη (Webinar 10) Παρασκευή, 14-6-2013, 17:30-19:00 « Ερευνητικές Εργασίες Τα έξι συν ένα λάθη των διδασκόντων και οι τρόποι για την αντιμετώπισή τους»  Εισηγητής:  Τζωρτζάκης Γιάννης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Πολτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Μηχανικών της Περιφέρειας Κρήτης και Κυκλάδων  Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Ιστοδιάλεξη μπορείτε να συνδεθείτε από το σπίτι σας ή  να […]

Εγκύκλιος 105847/Γ2/13-9-2012 Οι παράγραφοι 1 και 5 της με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α αντικαθίστανται ως εξής: 1. Καθιέρωση των Ερευνητικών Εργασιών στην Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και στην Α΄ και Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Από το σχολικό έτος 2012-2013 εισάγονται και στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και στη Β΄ τάξη […]