Άρθρα με ετικέτα ΤΕΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΓΕΛ  αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2451) με θέμα «Αριθμός  μαθητών  ανά  τμήμα στα  Γυμνάσια  και  στα Γενικά Λύκεια» αρ. πρωτ. 137429/Γ2/02-09-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2406) Υ.Α. με θέμα «Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο» αρ. πρωτ. 137430/Γ2/02-09-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2406) Υ.Α. με θέμα «Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο» αρ. […]

MoElogo

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΓΕΛ-ΕΠΑ.Λ. Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1984) όσον αφορά στην ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΑΛ-Μεταφορά Φορτίων ΕΠΑΛ-Μεταφορά Φορτίων (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Ηλεκτροτεχνία ΙΙ ΕΠΑΛ-Ηλεκτροτεχνία ΙΙ (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Εγκαταστάσεις Ψύξης ΕΠΑΛ-Εγκαταστάσεις Ψύξης (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων ΕΠΑΛ-Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΕΠΑΛ-Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις (Εσπερινά)

ΕΠΑΛ-Διαμόρφωση Τοπίου ΕΠΑΛ-Διαμόρφωση Τοπίου (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΠΑΛ-Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Μηχανές Πλοίου Ι ΕΠΑΛ-Μηχανές Πλοίου Ι (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Τεχνολογία Εκτυπώσεων ΕΠΑΛ-Τεχνολογία Εκτυπώσεων (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΕΠΑΛ-Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Εσπερινά)

ΕΠΑΛ-Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας ΕΠΑΛ-Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων ΕΠΑΛ-Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Φυτική Παραγωγή ΕΠΑΛ-Φυτική Παραγωγή (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ ΕΠΑΛ-Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Ναυσιπλοΐα ΙΙ ΕΠΑΛ-Ναυσιπλοΐα ΙΙ (Εσπερινά)

16-06-14 ΕΠΑΛ-Οικοδομική 16-06-14 ΕΠΑΛ-Οικοδομική (Εσπερινά) 16-06-14 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Παθολογίας 16-06-14 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Παθολογίας (Εσπερινά) 16-06-14 ΕΠΑΛ-Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας 16-06-14 ΕΠΑΛ-Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας (Εσπερινά) 16-06-14 ΕΠΑΛ-Δομημένος Προγραμματισμός 16-06-14 ΕΠΑΛ-Δομημένος Προγραμματισμός (Εσπερινά) 16-06-14 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων 16-06-14 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων (Εσπερινά)

ΕΠΑΛ-Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ ΕΠΑΛ-Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ ΕΠΑΛ-Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ ΕΠΑΛ-Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ-Στοιχεία Μηχανών (Εσπερινά) ΕΠΑΛ-Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΕΠΑΛ-Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Εσπερινά)