Άρθρα με ετικέτα ΠΥΣΠΕ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2012-2013, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20 και ΠΕ32, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στους οποίους δεν δόθηκε […]

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ: βλ. σχετική ανάρτηση 10/8/2012 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2012-2013 κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στους […]

Αποσπούμε από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, για το διδακτικό έτος 2011-2012 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης. Η παρούσα απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από […]

Αποσπώνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2011-2012, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως: Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι εδώ. Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να […]

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2011-12. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανήλθαν στις 6.648 και ικανοποιήθηκαν 4.182 (ποσοστό 62,91 %). Οι αποσπάσεις φέτος για πρώτη φορά πραγματοποιούνται με κριτήρια μοριοδότησης και σύμφωνα με […]

Βάσει του Ν. 3839/2010 παρατίθενται οι αποφάσεις συγκρότησης ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ κατά νομό σε μορφή pdf: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ Ν. Αιτ/νίας ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ Ν. Αχαΐας ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ Ν. Ηλείας Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Ηλείας και συγκεντρωτικά σε μορφή zip: Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας