Άρθρα με ετικέτα ΠΥΣΔΕ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2013-14. Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία αποσπάσθηκαν τη Δευτέρα 09.09.2013, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες. Για την απόφαση πατήστε εδώ.

Αναφορικά με  τη συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ), η θητεία των οποίων λήγει στις 31-12-2012. Για το σκοπό αυτό απευθύνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως εξής: […]

Α. Ανακαλούμε την αρ. 97912/Δ2/31-08-2011 Υπουργική Απόφαση μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για τους σοβαρούς λόγους που επικαλούνται ή για υπηρεσιακούς λόγους, διότι δε θίγονται συμφέροντα συναδέλφων και γιατί το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας,  ως ακολούθως… Β1. Τροποποιούμε την αρ. 97912/Δ2/31-08-2011 Υπουργική […]

Αποσπώνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2011-2012, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως: Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι εδώ. Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να […]

Βάσει του Ν. 3839/2010 παρατίθενται οι αποφάσεις συγκρότησης ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ κατά νομό σε μορφή pdf: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ Ν. Αιτ/νίας ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ Ν. Αχαΐας ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ Ν. Ηλείας Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Ηλείας και συγκεντρωτικά σε μορφή zip: Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας