Άρθρα με ετικέτα πειραματικά

Το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών σας προσκαλεί στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου και σας εύχεται η νέα χρονιά να φέρει υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας εκπληρώνοντας όλους τους εκπαιδευτικούς στόχους. Το ΕΠΕΣ και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου

Σας γνωρίζουμε ότι  για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2014-15 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο είναι από 1 έως και 31 Μαρτίου 2014. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΕΠΠΣ http://apps.athena.net.gr/pps/deppsform.php . Για […]

Το σχολικό έτος 2012-2013 υλοποιήθηκε με επιτυχία στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο την κατάρτιση Τουριστικού Οδηγού για τα Μοναστήρια της Αχαΐας. Ο κύριος λόγος υλοποίησης του προγράμματος ήταν η επιδίωξη να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές του σχολείου μας και γενικότερα σε όσους θα χρησιμοποιήσουν τον Οδηγό να αποκτήσουν, με […]

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων στο πλαίσιο εφαρμογής  των διατάξεων: α)  του Ν. 396/11, β) του άρθρου 329, παρ. 4α του Ν. 4072/12, ενημερώνει για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-14. Συνημμένα υποβάλλονται τα αρχεία: α) Απόφαση της ΔΕΠΠΣ για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.), […]

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει σε ανακοίνωση του τελικού πίνακα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται συμπληρωματικά στα Π.Π.Σ. για την πλήρωση των λειτουργικών κενών των εν λόγω  σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με το άρθρο 329, παρ. 4α του ν. 4072/2012 (Α΄ 86). O πίνακας των […]

Κοινοποιείται αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Πειραματικών Σχολείων ΔΕ του Πανεπιστημίου Πάτρας, που έχουν τα τυπικά προσόντα-προϋποθέσεις επιλογής, που ορίζονται στο άρθρο 11 παρ. 4 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 51 παρ. 4 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/24-5-2011), όπως αυτοί καταρτίστηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής με την […]

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πειραματικά Σχολεία Mεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία