Άρθρα με ετικέτα μουσικά

Ο Σχολικός Σύμβουλος Αιτωλ/νίας κλάδου ΠΕ03 κ. Κωνσταντίνος   Νάκος   σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου συνδιοργανώνουν Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Μουσική και Πυθαγόρειοι: μια διαχρονική σχέση» Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.οο μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου. 20-2-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν έξι (106) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2012-2013. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας ή  ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή  05-10-2012 έως και την Τρίτη […]

Πρόσληψη 248 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 ανά μουσική ειδίκευση για τα Μουσικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2012-2013 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2012-2013 προσλαμβάνονται 248 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 ανά μουσική ειδίκευση για τα Μουσικά Σχολεία. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν […]

Στα Μουσικά Γυμνάσια εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής  μαθητών στην Α΄ τάξη  Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2012- 2013 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα οριστούν από τον οικείο Περιφερειακό Δ/ντη Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και θα πραγματοποιηθεί κατά τις ημέρες: Δευτέρα 25-6-2012, Τρίτη 26-6-2012 και […]

Από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2012 σε Μουσικά Σχολεία, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Για τις μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία πατήστε εδώ. Για τις μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία πατήστε εδώ. Για τις μεταθέσεις σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης πατήστε εδώ.

Σας γνωστοποιούμε τα οργανικά κενά που υπάρχουν: στο Μουσικό Γυμνάσιο Πάτρας, στο Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου και στο Μουσικό Γυμνάσιο Βαρθολομιού.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με την αριθμ. 78910/Δ2/13-07-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-74Τ) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  κλάδων ΠΕ 16.01, ΠΕ 16,02, ΠΕ 17.13, ΠΕ 17.14 και ΤΕ 16 για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α΄)» […]