Άρθρα με ετικέτα ευρωπαϊκά

Σας πληροφορούμε ότι από το 2015 αλλάζει ο τρόπος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα σεμινάρια Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης και εφεξής οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις: Α’ Φάση:Ηλεκτρονική Υποβολή αίτησης και προεπιλογή υποψηφίων Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος στο Συμβούλιο της […]

Δείτε σε 5 διαφάνειες και σε λιγότερο από 3 λεπτά ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικαστική ροή υπηρεσιακών εγγράφων για έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό και το εσωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων Συνημμένο αρχείο σε προβολή παρουσίασης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ) θα εκπροσωπηθεί στην ημερίδα EUROSCOLA, που θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο στις 17 Ιανουαρίου 2014, από εικοσιτέσσερις μαθητές και δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν τρεις μαθητές από την Αιτωλοακαρνανία, δεκατέσσερις μαθητές  από την Αχαΐα και επτά μαθητές από την Ηλεία. Η ημερίδα EUROSCOLA διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό […]

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το ένα τέταρτο των ενηλίκων στην ΕΕ δεν έχουν τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στη σύγχρονη οικονομία της γνώσης. Από την έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων που πραγματοποίησαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ σε 23 χώρες, προέκυψε ότι 1 στους 4 ενηλίκους στην Ευρώπη δεν έχει […]

Πάνω από το 60% των παιδιών ηλικίας εννέα ετών στην ΕΕ φοιτούν σε σχολεία τα οποία δεν έχουν ακόμη ψηφιακό εξοπλισμό. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το «Άνοιγμα της εκπαίδευσης», ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού και άλλων ψηφιακών προβλημάτων, τα οποία παρεμποδίζουν τα σχολεία να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και ψηφιακές […]