Άρθρα με ετικέτα επιμόρφωση

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 5 εκπαιδευτικά προγράμματα. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό […]

Στα πλαίσια της γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (Α.Ε.Ε.) στα σχολεία όλης της χώρας, η οποία εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά και θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλες τις σχολικές μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας επιμορφωτικά σεμινάρια και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Στην περιφέρεια Δυτικής […]

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning οργανώνει Contact Seminar (σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών) στις 25-28 Απριλίου 2013 σε συνεργασία με την Ιταλική, την Ισπανική, και την Κυπριακή ΕΥΥ, στην Πάτρα. Στις επιμορφωτικές δραστηριότητες συμμετέχουν Εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Κύπρο, έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη […]

Το σχολείο οφείλει να είναι κοινότητα μάθησης (learning community) για όλους, όπου οι καθηγητές  είναι «παράγοντες αλλαγής» (agent of change) και οι μαθητές δρώντα υποκείμενα στη διαδικασία μάθησης, υποστηρίζουν οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης.  Η επαφή με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, η απόκτηση γνώσεων, η επικαιροποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων και η […]

Σε συνέχεια των επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και στελέχη Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας δια του Τμήματος Επιστημονικής -Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης σε συνεργασία με την Παιδοψυχιατρική Μονάδα της Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Πατρών και το ΚΕντρο ΚΟΙνοτικής ΨYχιατρικής (ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ.) Νοτιοδυτικής Ελλάδος στο πλαίσιο του προγράμματος «ΗΩΣ» […]

Σε συνέχεια των επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και στελέχη Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, η Παιδοψυχιατρική Μονάδα της Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Πατρών και το ΚΕντρο ΚΟΙνοτικής ΨYχιατρικής (ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ.) Νοτιοδυτικής Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος «ΗΩΣ» (Πρόγραμμα για […]

Τα προτεινόμενα μέτρα της ΕΕ θα εξασφαλίσουν την προσφορά θέσεων εργασίας και την περαιτέρω επιμόρφωση ή κατάρτιση για τους νέους. Γύρω στα 7,5 εκατομμύρια άτομα ηλικίας από 15 έως 24 ετών δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν ούτε ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης. Η οικονομική κρίση δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την εύρεση εργασίας. Πάνω από ένας στους 5 νέους δεν […]