Άρθρα με ετικέτα διευκρινίσεις

 Διευκρινίσεις επί των τοποθετήσεων των μεταταχθέντων στην Π.Ε. εκπαιδευτικών με τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων … Οι εκπαιδευτικοί που μετετάχθησαν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες μετατάχτηκαν μέχρι και την Παρασκευή 6-9-2013 και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά εντοπιότητας, συνυπηρέτησης κ.λ.π.) που λαμβάνονται υπόψη για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.

Σε συνέχεια των αριθμ.119121/Δ1/29-08-2013  & 119866/Δ2/30-09-2013 εγγράφων μας, οι εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να παρουσιαστούν στην οργανική τους θέση ή στη θέση που θα αποσπαστούν αντί στις 5-9-2013, στις 9-9-2013. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για παρουσία εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων στην υπηρεσία μας όσον αφορά την ρύθμιση των υπεραριθμιών, αλλά και γενικότερων θεμάτων τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε., σας διευκρινίζουμε  τα εξής: … Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Δ/θμιας εκπαίδευσης

«Συμπληρωματική εγκύκλιος επιλογής και αρμοδιoτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχετ.   1)  106549 /Γ7/14-09-2012  «Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)». 2)  114540/Γ7 /27-09-2012 «Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιoτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων […]

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικών με τα έγγραφα  106549 /Γ7/14-09-2012 & 106554/Γ7/14-09-2012 διευκρινίζουμε ότι: Ως Υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ και Υπεύθυνος ΣΕΦΕ του σχολείου στο οποίο ανήκει το αντίστοιχο εργαστήριο ή τα αντίστοιχα εργαστήρια τοποθετείται εκπαιδευτικός που διδάσκει στο συγκεκριμένο σχολείο τουλάχιστον 3 μέρες την εβδομάδα. Στα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών ή Πληροφορικής του σχολείου μπορεί να τοποθετηθεί ως Υπεύθυνος […]