Ιούλ 14
19

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ_2014

MoElogoΜεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία το έτος 2014

        Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν.2685/99 (ΦΕΚ 35Α΄), και τους τοποθετούμε σε Μουσικά Σχολεία, ως ακολούθως: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ Δ.Ε. ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ_2014 – 6ΤΗΖ9-ΒΤ9

Mεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2014

        Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35Α΄), και τους τοποθετούμε σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, ως ακολούθως:
ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2014 – Ψ9ΟΘ9-8

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2014

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν.2685/99 (ΦΕΚ 35Α΄), και τους τοποθετούμε σε Διαπολιτισμικά Σχολεία ως ακολούθως:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ_ΚΩΝ Δ.Ε. ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2014 – 6ΠΜ29-ΚΚΡΑφήστε μια απάντηση