Μαΐ 13
16

Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (16-17 Μαΐου)

Ανταποκρίνεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία στο δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό κλίμα των ημερών; Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τις αθλητικές οργανώσεις στην καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης; Θα επηρεάσει η προτεινόμενη διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ τη δέσμευση της ΕΕ για την πολιτιστική πολυμορφία; Αυτά είναι μόνο μερικά από τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν το Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στις 16-17 Μαΐου. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπήσει η Επίτροπος κ. Ανδρούλλα Βασιλείου (Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Πολυγλωσσία και Νεολαία) και ο Αντιπρόεδρος.

Εκπαίδευση, Erasmus για Όλους και Νεολαία

Στις 16 Μαΐου, το Συμβούλιο αναμένεται να εκδώσει συμπεράσματα σχετικά με την κοινωνική διάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πολλές χώρες συμμερίζονται την ανησυχία της Επιτροπής όσον αφορά τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης των σπουδών, καθώς και την ανάγκη για εναρμόνιση των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις ποικίλες μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών. Το συμβούλιο θα καλέσει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικά μέτρα, ώστε να διασφαλίσουν την πρόσβαση και την ολοκληρωμένη φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων όλων των κοινωνικών ομάδων. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν ενίσχυση της οικονομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στους φοιτητές, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για τη μετάβαση από την επαγγελματική κατάρτιση στην ανώτερη εκπαίδευση και αυξάνοντας την ευελιξία των μαθημάτων, ώστε να καταστεί ευκολότερος ο συνδυασμός εργασίας και σπουδών. Η ιρλανδική προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ως προς το πρόγραμμα «Erasmus για Όλους», το νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος υπολογίζεται στα 14,5 δισεκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 – κατά 40% υψηλότερος από αυτόν των τρεχόντων προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, η Επίτροπος θα συμμετάσχει σε «διαρθρωμένο διάλογο» με τους υπουργούς και τo Ευρωπαϊκó Φόρουμ Νεολαίας. Ο διάλογος, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των νέων να εκφράσουν την άποψή τους για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία, αποτελεί συνέχεια της Διάσκεψης της ΕΕ για τη Νεολαία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο τον Μάρτιο και η οποία επικεντρώθηκε στην εργασία για την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα.

Πολιτιστικά και οπτικοακουστικά θέματα

Τα πολιτιστικά, οπτικοακουστικά και αθλητικά θέματα θα εξεταστούν στις 17 Μαΐου. Εκτός από την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προτεινόμενη διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ και την ανακοίνωση για τον κινηματογράφο, οι υπουργοί αναμένεται να δώσουν το πράσινο φως για τη συνέχιση της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης», με βάση την πρόταση της Επιτροπής. Η πρόταση περιέχει κατάλογο των χωρών που θα φιλοξενήσουν τον θεσμό από το 2020 έως το 2033. Το Συμβούλιο θα ανακυρήξει επίσημα το Aarhus και την Πάφο πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης το 2017, καθώς και τη Βαλέτα το 2018. Η άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018, η οποία θα είναι μια πόλη στις Κάτω Χώρες, θα ανακυρηχθεί το επόμενο έτος.

Αθλητισμός

Η Επίτροπος κ. Βασιλείου θα συμμετάσχει από κοινού με υπουργούς και εκπροσώπους από το αθλητικό κίνημα σε διάλογο κατά τη μεσημεριανή διακοπή, με θέμα την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης.

Το Συμβούλιο θα εκδώσει επίσης συμπεράσματα επί της «διττής σταδιοδρομίας» για αθλητές, με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι οι αθλητές θα είναι προετοιμασμένοι για τη ζωή, μετά τη λήξη της αθλητικής τους σταδιοδρομίας. Η ιδέα είναι να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν την εκπαίδευση ή την επαγγελματική κατάρτιση παράλληλα με την αθλητική τους κατάρτιση. Τα συμπεράσματα βασίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη Διττή Σταδιοδρομία των Αθλητών, τα οποία σκιαγραφούν μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της διττής σταδιοδρομίας στον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων.Αφήστε μια απάντηση