Απρ 13
11

Πρόοδος στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Πρόοδος στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την αύξηση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — όμως οι άρρενες παραμένουν όλο και περισσότερο πίσω

Η πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε λιγότερο από 10 % και την αύξηση του ποσοστού των νέων με τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως άνω του 40% μέχρι το 2020, σύμφωνα με νέα αριθμητικά στοιχεία για το 2012, που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ αρρένων και θηλέων. Το ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι τώρα στο 12,8% κατά μέσο όρο στην ΕΕ, όπως μειώθηκε από το 13,5 % το 2011. Το 2012 το 35,8% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών στην ΕΕ είχε ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε σύγκριση με το 34,6 % το προηγούμενο έτος.

Σε 12 κράτη μέλη (την Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία) τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι τώρα κάτω από το 10 % του στόχου της ΕΕ, ενώ η Ιρλανδία επέτυχε το επίπεδο αυτό για πρώτη φορά. Η Ισπανία (24,9%), η Μάλτα (22,6%), και η Πορτογαλία (20,8%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά, σημείωσαν πρόοδο σε σύγκριση με το 2011. Η χώρα μας, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Λετονία και το ΗΒ μείωσαν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου κατά μία τουλάχιστον ποσοστιαία μονάδα, αλλά το ποσοστό αυξήθηκε στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία.

Το 2012, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν πάνω από τον στόχο του 40% της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε 12 κράτη μέλη (το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, τη Σουηδία και το ΗΒ). Η Πολωνία και η Σλοβενία αναμένεται να υπερβούν το 40 % το επόμενο έτος. Το ποσοστό των νέων με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει χαμηλό στην Ιταλία (21,7%), τη Σλοβακία (23,7%), τη Ρουμανία (21,8%), τη Μάλτα (22,4%), την Τσεχική Δημοκρατία (25,6%) και την Πορτογαλία (27,2%). Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι τα ήδη χαμηλά ποσοστά αποφοίτησης από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Βουλγαρία (26,9%) μειώθηκαν ελαφρά το 2012.

Συνολικά, τα κορίτσια έχουν την τάση να τα καταφέρνουν καλύτερα: το ποσοστό των κοριτσιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι 24 % χαμηλότερο από αυτό για τα αγόρια. Η ανισότητα είναι μεγαλύτερη στην Κύπρο (+58%), τη Λετονία (+57%), το Λουξεμβούργο (+57%) και την Πολωνία (+55%), όπου το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου για τα αγόρια είναι υπερδιπλάσιο εκείνου για τα κορίτσια. Οι γυναίκες έχουν επίσης 27% περισσότερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η διαφορά μεταξύ των φύλων είναι μεγαλύτερη στη Λετονία (+85%), την Εσθονία (+79%), τη Σλοβενία (+ 67 %) και τη Βουλγαρία (+ 68 %).

Δελτίο Τύπου με ιστορικό φακέλλου, επόμενα βήματα και Πίνακες

Πηγή φωτό & άρθρου: Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΑφήστε μια απάντηση