Δεκ 12
12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναφορικά με  τη συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ), η θητεία των οποίων λήγει στις 31-12-2012.

Για το σκοπό αυτό απευθύνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως εξής:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΥΣΠΕ  (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

PyspeYphresiaka

PyspeEpiloghs

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΥΣΔΕ  (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

PysdeYphresiaka

PysdeEpiloghsΑφήστε μια απάντηση