Δεκ 11
01

Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Παναγιωτόπουλου Γιώργου για τη Παγκόσμια και Εθνική Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 Δεκέμβρη από το 1992, διότι την ημέρα εκείνη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑΜΕΑ. Η Ημέρα αυτή αποτελεί το έναυσμα και δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς, στις κοινωνίες αλλά και σε κάθε άτομο ξεχωριστά να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με σωματικές ή νοητικές ιδιαιτερότητες.

Ο τρόπος, που αντιμετωπίζονται τα άτομα με αναπηρία αποτελεί δείκτη πολιτισμού και δημοκρατίας, διότι μια πολιτεία που δεν σέβεται τα δικαιώματα όλων των πολιτών της ανεξαιρέτως υστερεί σε επίπεδο ισονομίας  και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι θεσμικές και νομοθετικές παρεμβάσεις, οι κοινωνικοί σχεδιασμοί, η υλοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων υγείας, επαγγελματικής κατάρτισης, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, προσδιορίζουν το κοινωνικό και πολιτικό ήθος και ύφος, διαμορφώνουν την κοινωνική συμπεριφορά και δημιουργούν έναν κοινωνικό ιστό ασφάλειας και προστασίας που καθιστά δυνατή την ισότιμη και ισοδύναμη συμμετοχή των ευπαθών ομάδων, των ομάδων με ιδιαιτερότητες.

Η γόνιμη αποδοχή των Ειδικών Αναγκών, της ιδιαιτερότητας σε κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο διασφαλίζει σε μέγιστο βαθμό την κοινωνική και οικονομική ένταξη, την ανεξαρτησία και την άσκηση ίσων δικαιωμάτων μέσα από ένα πλέγμα μέτρων και υπηρεσιών με απόλυτο σεβασμό στο αυτεξούσιο, στη βούληση, στις επιθυμίες και στις ανάγκες των ΑμΕΑ. Αποτελεί τη δυναμική διαδικασία και ταυτόχρονα το δικαίωμα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, να επιλέγουν και να αποφασίζουν σύμφωνα με τις ικανότητές τους, σε μια κοινωνία ευέλικτη και ανοιχτή, απαλλαγμένη από συγκαλυμμένο ή απροκάλυπτο κοινωνικό ρατσισμό.

Η διαμόρφωση πολιτικών, στα πλαίσια του γενικού συστήματος υπηρεσιών, που θα διευκολύνουν την ουσιαστική συμμετοχή και εμπλοκή των ΑμΕΑ στις κοινωνικοοικονομικές διαδικασίες, με σημεία αναφοράς τον σεβασμό στις προσωπικές τους επιλογές και τη θεώρηση των ζητημάτων που τους αφορούν ως αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού σχεδιασμού πολιτικής, αποδεικνύεται ο πλέον κατάλληλος τρόπος, ώστε να μεταβληθούν η προσβασιμότητα, η ίση συμμετοχή και οι ίσες ευκαιρίες από απλές αρχές, σε πραγματικότητες.

Η υλοποίηση της εξίσωσης των ευκαιριών στην εκπαίδευση, στην εργασία, στον πολιτισμό για όλους τους πολίτες με ή χωρίς ειδικές ανάγκες, προαπαιτούν την αποδοχή των αναγκών των ΑμΕΑ στην κατάρτιση των νόμων και των νομοθετικών ρυθμίσεων και την ένταξη των υπηρεσιών για τα ΑμΕΑ στο γενικό σύστημα παροχής υπηρεσιών, δίχως να καταργείται η ιδιαιτερότητά τους. Η πρακτική αυτή επιτρέπει την πλήρη ένταξή τους σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και τα αναδεικνύει σε αυτενεργά και διεκδικητικά κύτταρα μιας κοινότητας στην οποία επιθυμούν να έχουν αξιοπρεπή ζωή και οριζόντια δημιουργική θέση.

Το κυρίαρχο μέλημα μιας προνομιακής πολιτικής η οποία στοχεύει στη διαμόρφωση μιας κοινωνικής αλληλεγγύης και ανοχής, αποτελεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων του «διαφέρειν» και της μη διάκρισης για τα άτομα με αναπηρίες. Η δημιουργία κοινωνικών όρων και συνθηκών, η καταπολέμηση του αποκλεισμού, οι πρακτικές απελευθέρωσης και ενθάρρυνσης, οι θεσμικές, οργανωτικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες, η απαλλαγή από σύνδρομα και κατάλοιπα αναχρονιστικών αντιλήψεων, η συστράτευση φορέων, το μαχόμενο κοινωνικό κίνημα των ΑμΕΑ, τροχοδρομούν τη νέα πορεία του κοινωνικού πεδίου προς δικαιότερο και ανθρώπινο πρόσωπο, μέσα από επίπεδα αμοιβαιότητας, σεβασμού και συνειδητοποίησης για τη δημιουργία κοινών καταστάσεων ζωής.

Η εφαρμογή πολιτικών οικοδόμησης κοινωνικών υποδομών στον άξονα των οικουμενικών αξιών της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης και η παράλληλη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μέσα από μηχανισμούς ανάπτυξης και καλλιέργειας κοινωνικών συμπεριφορών, προσδιορίζουν τον σύγχρονο τρόπο προσέγγισης της αναπηρίας, σε ένα σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο, όπου οι θεμελιακές ελευθερίες είναι αναπαλλοτρίωτες και όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα στη Διαφορετικότητα!Αφήστε μια απάντηση