Νοέ 11
21

Παναγιωτόπουλος Γιώργος: Aλλαγή της Aρχιτεκτονικής της Mάθησης μέσω διακρατικών συνεργασιών και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών δικτύων

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος κ. Γ. Παναγιωτόπουλος, ύστερα από πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας e-Twinning, έλαβε μέρος στις εργασίες του συνεδρίου «Leading 21st century education», στη Γένοβα της Ιταλίας, στις 16 και 17 Νοέμβρη 2011. Ο κ.  Παναγιωτόπουλος ήταν ένα από τα μέλη που αποτέλεσαν την ελληνική ομάδα εκπροσώπησης του Υπουργείου Παιδείας στο συγκεκριμένο συνέδριο που σχετίζονταν με το e-Twinning. Με την επιστροφή του από τη Γένοβα, ο κ. Γ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε για το εν λόγω συνέδριο τα εξής: «Η υλοποίηση του συγκεκριμένου συνεδρίου ανέδειξε τη σημαντικότητα και την ανάγκη διακρατικών συνεργασιών με την ενίσχυση ευρωπαϊκών δικτύων επικοινωνίας και μάθησης. Το e-Τwinning, ως ένα τέτοιο δίκτυο που προωθεί την ηλεκτρονική αδελφοποίηση και προάγει τη συνεργασία, πέρα από τα εθνικά όρια, αναδεικνύει πόσο σημαντική είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μία εκπαιδευτική κοινότητα, που πλέον στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των ολοένα διεθνών αλλαγών, δεν μπορεί να μένει περιχαρακωμένη στα στενά τοπικά πλαίσια, αλλά οφείλει να ανοίγει τις πύλες της στο υπερεθνικό στοιχείο, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες, τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών. Η δημιουργία εκπαιδευτικών δικτύων, που βασίζονται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, στην εποικοδομητική επικοινωνία και στην ενεργή υποστήριξη, προωθούν τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης, συμβάλλοντας συνάμα στην ανάπτυξη της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης.

Η αλλαγή της αρχιτεκτονικής της μάθησης με την υλοποίηση διακρατικών μαθησιακών κοινοτήτων δε φαντάζει πλέον ουτοπία, είναι πραγματικότητα που πρέπει να στηρίζεται από τις επίσημες εκπαιδευτικές πολιτικές των Υπουργείων Παιδείας, ώστε τα αποτελέσματα από τις κοινότητες αυτές να μπορούν να λειτουργούν ως τράπεζα πληροφοριών και ως μέσο ενίσχυσης του πεδίου της καινοτομίας στην εκπαίδευση.

Από τις τοποθετήσεις των εισηγητών, εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας και των Περιφερειακών Αρχών εκπαίδευσης ανεδείχθη ότι η μάθηση είναι συνέργια όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μία διαδικασία που στον 21ο αιώνα οφείλει να έχει προσθετική αξία αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες προς όφελος των εκπαιδευόμενων με ασφαλή τρόπο, δημιουργώντας αυτόνομους μαθητές-πολίτες και υποστηρίζοντας την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, με την αξιοποίηση μεθόδων και πρακτικών που δίνουν μια νέα πνοή στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Μία πνοή που χαρακτηρίζεται από εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς για να μπορεί να προδιαγράφει το μέλλον».Αφήστε μια απάντηση