Νοέ 11
09

Συνάντηση εργασίας του Περιφερειακού Δ/ντή κ. Παναγιωτόπουλου με τους Δ/ντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Τακτική Συνάντηση συνεργασίας είχε την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011, ο  Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Παναγιωτόπουλος Γιώργος με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων της Δυτικής Ελλάδος. Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν από την Π/θμια Εκπ/ση ο κ. Γκοργκόλης Συμεών, Διευθυντής Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιτωλοακαρνανίας, ο κ. Χονδρογιάννης Βασίλειος, Διευθυντής Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας, ο κ. Μικέλης Δημήτρης, Αναπληρωτής Διευθυντης Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηλείας και ο Προϊστάμενος Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπ/σης κ. Μπαρής Θεόδωρος. Από την Δ/θμια Εκπ/ση συμμετείχαν ο κ. Παλαιολόγος Ιάκωβος, Διευθυντής Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιτωλοακαρνανίας, η κ. Πιερρή Ευγενία, Διευθύντρια Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας, ο κ.Βένδρας Γεώργιος , Διευθυντής Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηλείας, η κ. Αντζουλή Ευγενία, Προισταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηλείας και η Προϊσταμένη Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης κ.Κοταδάκη Μαριάνθη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η αποτίμηση της λειτουργίας της Εκπαίδευσης σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Κατά τη διάρκειά της, συζητήθηκαν τρέχοντα, εκπαιδευτικά θέματα και διευθετήθηκαν διάφορα προβλήματα που  τέθηκαν από τους Διευθυντές. Κοινή επιδίωξη όλων των συμμετεχόντων ήταν η εύρυθμη και ομαλή  λειτουργία των σχολικών μονάδων και των τριών νομών, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Επιπρόσθετα, οι Διευθυντές ενημέρωσαν τον Περιφερειακό Διευθυντή σχετικά με τις εκπαιδευτικές δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νομό ευθύνης τους, καθώς και για δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.

Ειδικότερα, συζητήθηκε η διατήρηση της ουσιαστικής συνεργασίας των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κάθε περιφερειακής ενότητας, τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους φορείς, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα ζητήματα των Σχολικών Μονάδων και να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι δράσεις που είναι σε εξέλιξη και σχετίζονται με την Καθοδήγηση και Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε όλο το εύρος της Περιφέρειας. Το περιεχόμενο των δράσεων αυτών αφορά στη δομή  και τη λειτουργία του Νέου Σχολείου και στην εφαρμογή των Νέων Πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η σημασία της σωστής εφαρμογής των Προγραμμάτων αυτών, στις επιλεγμένες Σχολικές Μονάδες, με τη φροντίδα όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκαν θέματα που άπτονται της μεταφοράς των μαθητών, η ευθύνη της οποίας μετατοπίζεται στους Δήμους από 1/1/2012. Στο σημείο αυτό, έγινε συζήτηση αναφορικά με τη συγκρότηση των νέων Σχολικών Επιτροπών σε όλους τους Δήμους, αλλά και των Σχολικών Κοινοτήτων των Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας. Παράλληλα, σημειώθηκε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η κατανομή χρηματικών ποσών για την κάλυψη των απαραίτητων δαπανών και η οποία θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Σχετικά με την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, επισημάνθηκε η ανάγκη να προταθούν, με τη συνεργασία των Δ/νσεων Β/θμιας, παιδαγωγικά κατάλληλοι και συνάμα αποτελεσματικοί τρόποι για να καλυφθεί η διδακτική ύλη που χάθηκε λόγω των καταλήψεων. Στη συνέχεια, αποτυπώθηκε η συνολική εικόνα των Σχολικών Μονάδων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και ακολούθησε ενημέρωση για τις νέες δράσεις που σχεδιάζονται από το Υπ. ΔΒΜΘ. Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη να αναδειχθεί το εκπαιδευτικό έργο που προσφέρουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να ενισχυθεί η συνεργασία τους με τις Δ/νσεις Εκπ/σης για το συντονισμό των μεταξύ τους δράσεων.

Με το πέρας της συνάντησης ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε:

«Στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των στελεχών της διοίκησης παίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας. Στη σημερινή συνάντηση κυριάρχησε πνεύμα συνεργασίας και γόνιμου διαλόγου με σκοπό την ανάδειξη των ζητημάτων που αφορούν σε διάφορους τομείς της Εκπαίδευσης, σε επίπεδο Περιφέρειας. Η συζήτηση κύλησε εποικοδομητικά αναδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την ανάγκη συνεργασίας όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία για την ομαλή λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και υπηρεσιών εκπαίδευσης της Περιφέρειάς μας».Αφήστε μια απάντηση