Οκτ 11
14

Συνάντηση συνεργασίας του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με τον Διευθυντή και τον υποδιευθυντή του ΠΕΚ Πατρών

Την  Παρασκευή 14-10-2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή   Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Γ. Παναγιωτόπουλο, το Διευθυντή του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Πάτρας (ΠΕΚ), κ. Γεωργιάδη Θεόδωρο και τον υποδιευθυντή του, κ. Τζούμα Μιχαήλ. Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδος, κ. Θ. Μπαρής και κ. Μ. Κοτταδάκη αντίστοιχα.

Στα πλαίσια της συνάντησης αυτής, που διεξήχθη σε κλίμα άψογης συνεργασίας και εποικοδομητικού διαλόγου, συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ΠΕΚ. Πιο συγκεκριμένα, έγινε απολογισμός σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν την περασμένη χρονιά και συζητήθηκαν τα προγράμματα που είναι προς υλοποίηση για τη χρονιά που διανύουμε. Αναφορικά, κατά τον απολογισμό για το σχολικό έτος 2010-2011 υλοποιήθηκαν επιτυχώς 8 επιμορφώσεις με 103 τμήματα, στα οποία έλαβαν μέρος 1.932 επιμορφούμενοι και 397 επιμορφωτές. Ενώ κατά την τρέχουσα, σχολική χρονιά έχουν υλοποιηθεί 2 επιμορφώσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη 5 προγράμματα.  Παράλληλα,  συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των δομών και των πόρων του ΠΕΚ. Μετά τη συνάντηση ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε:

«Το ΠΕΚ Πατρών αποτελεί φορέα οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων που αφορούν στην επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας και Κεφαλληνίας. Η συμβολή του είναι πολύ σημαντική, καθώς στα πλαίσια των δράσεών του περιλαμβάνεται το υποχρεωτικό πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης των Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία των συγκεκριμένων νομών. Η Περιφερειακή Διεύθυνση αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο του ΠΕΚ, επιδιώκει τη συνεργασία  και ενίσχυση των κοινών δράσεων, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του επιμορφωτικού έργου του και την ανάπτυξη προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Το ΠΕΚ είναι ένας θεσμός που πραγματοποιεί επιμορφωτικές δράσεις που συμβάλλουν ενεργά και βάζουν τα θεμέλια για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.»Αφήστε μια απάντηση