Οκτ 11
13

Eπιτυχημένες ενημερωτικές συναντήσεις για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στο Ν. Αχαΐας και στο Ν. Ηλείας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές συναντήσεις στο Ν. Αχαΐας την Τρίτη και την Πέμπτη 11 και 13 Οκτώβρη 2011 και στο Ν. Ηλείας την Τετάρτη 12 Οκτώβρη 2011, που αφορούσαν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς πολυθέσιων σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων ήταν ένθερμη, τον ενδιαφέρον τους αμείωτο, με αποτέλεσμα η εποικοδομητική συζήτηση, που έλαβε χώρα μετά τις στοχευμένες τοποθετήσεις των εισηγητών, να θέσει τις βάσεις, ώστε όλο και περισσότερες σχολικές τάξεις να συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα με σκοπό την αύξηση της κινητικότητας και την ενίσχυση του θεσμού των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Τις ενημερωτικές συναντήσεις χαιρέτησε ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας κ. Παναγιωτόπουλος Γιώργος. Εισηγήσεις παρουσίασαν ο κ. Μπαρής Θεόδωρος, Προϊστάμενος Επιστημονικής– Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας: «Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ποιότητα της εκπαίδευσης», η κ. Κοταδάκη Μαριάνθη, Προϊσταμένη Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας: «Η Παιδαγωγική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, οι Μελέτες Επίσκεψης και η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης», η κ. Λαμπροπούλου Νίκη, εκπαιδευτικός με ειδίκευση στα ευρωπαϊκά προγράμματα: «Παρουσίαση και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», ο κ. Ανδρέας Αριστοτέλης Ριζόπουλος, Προωθητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: «LLP – Παρουσίαση τομεακού προγράμματος  Leonardo Da Vinci 2011-2012», η κ. Βασιλική Τασούλα, Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: «Comenius: η Δυνατότητα Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στη Σχολική Εκπαίδευση» και η κ. Μαρία Σχοινά, Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: «Διοικητικά θέματα και διαδικασία έγκρισης μετακινήσεων κατά τη συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα».

Μετά το τέλος των επιτυχημένων ενημερωτικών συναντήσεων ο κ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε:

«Ήταν για μένα μεγάλη χαρά να παρευρίσκομαι και να έχω τη δυνατότητα να πάρω μέρος στις εργασίες των ενημερωτικών αυτών συναντήσεων που αφορούν στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Οι συγκεκριμένες συναντήσεις αποτέλεσαν για όλους μας μια μοναδική ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με θέματα μείζονος σημασίας όπως η προώθηση και υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, που προάγουν την ανάπτυξη ενεργών πολιτών, τη διαπολιτισμική συνεργασία, το σεβασμό και την αποδοχή στο διαφορετικό.

Στη σύγχρονη κοινωνική, πολυπολιτισμική πραγματικότητα οι λαοί πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, να ανταλλάσουν τα πολιτισμικά στοιχεία, που τους διακρίνουν, να δημιουργούν σχέσεις, εργασιακές, εκπαιδευτικές, διαπροσωπικές μέσα από τις οποίες οι διακρατικοί δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας γίνονται ισχυροί, προάγοντας το σεβασμό στον άλλο, στο διαφορετικό.

Η εκπαίδευση παίζει καθοριστικό ρόλο στο «χτίσιμο» και στην ενδυνάμωση των προαναφερόμενων σχέσεων και μπορεί να παίξει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο με την υλοποίηση ρηξικέλευθων προγραμμάτων, όπως αυτών των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα παρέχουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον για την εφαρμογή και δοκιμή στην πράξη νέων, εκπαιδευτικών πρακτικών. Επίσης, προωθούν τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων, με σκοπό την προαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, την επικοινωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την εκπαιδευτική αλλαγή, η οποία είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία που, στην περίπτωσή μας, μπορεί να γίνει φυσιολογικά και ομαλά, μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Όπως γνωρίζουμε, πλήθος σχολείων από κάθε χώρα της Ευρώπης συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Η συμμετοχή των σχολείων και των εκπαιδευτικών σε αυτά είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι αποτελούν ένα από τα υπάρχοντα μέσα που προωθούν την πρόοδο, την καινοτομία, την εκπαιδευτική αλλαγή στα σχολεία, καθώς και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη Δια βίου Μάθηση.

Η διαδικασία της συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι ένα παράδειγμα εκπαιδευτικής καινοτομίας, άκρως επιτυχημένης, που όπως φάνηκε και σήμερα, γίνεται αποδεκτή με ενθουσιασμό από όλο και μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών. Αυτό τον αριθμό επιδιώκουμε να αυξήσουμε με τις εν λόγω ενημερωτικές συναντήσεις, ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας να μπορούν να περάσουν τα τοπικά σύνορα και να πάρουν μέρος σε αυτό το παιδαγωγικό, ευρωπαϊκό ταξίδι, που διευρύνει τους ορίζοντές τους, τους ανοίγει τις πύλες για να μεταβούν σε πλαίσια διαφορετικά από αυτά της καθημερινότητάς τους.

Ως Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αλλά και ως εκπαιδευτικός, εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου σε κάθε πρωτοβουλία αυτού του τύπου και εύχομαι ύστερα από αυτές τις συναντήσεις όλο και περισσότερα σχολεία να εμπλακούν στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».Αφήστε μια απάντηση