Οκτ 11
04

Προκήρυξη Υποτροφιών για την Ελληνική Περιφέρεια 2011 (αφορά και ν. Ηλείας)

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης των Υποτροφιών OTE – COSMOTE για την Ελληνική Περιφέρεια 2011, Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, προκηρύσσουν δεκαπέντε (15) Υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα. Οι Υποτροφίες ΟΤΕ – COSMOTE θα απονεμηθούν σε αποφοίτους Λυκείου του σχολικού έτους 2010-2011, που έχουν εισαχθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα στην Ελλάδα ως πρωτοετείς φοιτητές.

Το συνολικό μικτό ποσό κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €),το δε καθαρό ποσό, μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου και τέλους χαρτοσήμου, ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (15.280€). Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε κάθε υπότροφο σε δυο (2) ισόποσες δόσεις.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν Υποτροφία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος 2011 από Ελληνικό δημόσιο Λύκειο ενός εκ των νομών: Βοιωτίας, Δωδεκανήσων, Ηλείας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Τρικάλων, Φλώρινας, Φωκίδας, Χίου και να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλήνιων εξετάσεων, σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα στην Ελλάδα (εξαιρούνται οι Στρατιωτικές Σχολές).
2) Η σχολή, στην οποία ο υποψήφιος υπότροφος θα εγγραφεί και θα παρακολουθεί τα μαθήματα, να βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από το νομό που βρίσκεται το Λύκειο αποφοίτησής του.
3) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι άρρεν, να προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ότι έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχει λάβει αναβολή κατάταξής του στον ελληνικό στρατό, η οποία καλύπτει, κατά την έναρξη της υποτροφίας, όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Εάν ο υποψήφιος δεν έχει λάβει έως την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών πρόσκληση κατάταξης θα προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωσή του.
4) Να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός των χρονικών πλαισίων των καταληκτικών ημερομηνιών.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης είναι η 23/10/2011. Περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική ιστοσελίδα: 

http://www.ote-cosmote-scholarships.gr/termsΑφήστε μια απάντηση