Μαΐ 11
24

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Επιμορφωτών και Επιμορφούμενων στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων  στο αντικείμενο «Ερευνητικές Εργασίες (Project)».

Επιλέξτε τον σχετικό με εσάς σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο και την φόρμα αίτησης .

Α) Επιμορφωτές: Η πρόσκληση αφορά εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να λειτουργήσουν ως επιμορφωτές εκπαιδευτικών σχετικά με τις Ερευνητικές Εργασίες (project) της Α’ τάξης του Γενικού Ενιαίου Λυκείου, κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012. Η επιμόρφωση των επιμορφωτών θα πραγματοποιηθεί σε 2 επιμορφωτικές ημέρες, την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011, στην έδρα του ΟΕΠΕΚ (3ης Σεπτεμβρίου 42 και Πολυτεχνείου, 10433 Αθήνα) , από τις 9.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ. Στη συνέχεια, οι επιμορφωτές θα πραγματοποιήσουν την επιμόρφωση των  εκπαιδευτικών, σε 17 Π.Ε.Κ. όλης της χώρας, σε 2 επιμορφωτικές ημέρες, τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011, από τις 9.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. … δύνανται να συμμετέχουν ως επιμορφωτές: Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., στελέχη του Π.Ι., ειδικοί επιστήμονες και Σχολικοί Σύμβουλοι, καθώς και εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα (μεταπτυχιακούς τίτλους ή  γνώσεις  και πείρα στο αντικείμενο της επιμόρφωσης του προγράμματος). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω Διαδικτύου (Internet), από 19  Μαΐου 2011 έως και 30 Μαΐου 2011, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oepek.gr

Δες Φόρμα αίτησης για την επιλογή επιμορφωτών.

Β) Επιμορφούμενοι: Η φόρμα αίτησης για συμμετοχή ως επιμορφούμενος/η πρέπει να υποβληθεί μέχρι 30 Μαΐου και βρίσκεται στη σελίδα Φόρμα αίτησης επιμορφούμενωνΑφήστε μια απάντηση