Φεβ 11
25

Ενημέρωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής για τη Β΄ Φάση του προγράμματος ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ19/20, που παρακολούθησαν την Α΄ φάση του Προγράμματος Επιμόρφωσης τον Οκτώβριο του 2010, για την υλοποίηση της Β΄ φάσης του Προγράμματος, που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εντός του Μαρτίου 2011, σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό.

Αγαπητές/οι  εκπαιδευτικοί,

Η επιστολή αυτή έχει ως στόχο την ενημέρωσή σας σχετικά με την υλοποίηση της β΄ φάσης του επιμορφωτικού προγράμματος 6ωρης διάρκειας που σας αφορά ως εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ19/20, στα 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Ε.Α.Ε.Π., έργο που υλοποιεί ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».  Η επιμόρφωση αυτή αποτελεί συνέχεια της α΄ φάσης, την οποία παρακολουθήσατε  τον Οκτώβριο του 2010.

Σας γνωρίζουμε ότι η β΄ φάση του επιμορφωτικού προγράμματος 6ωρης διάρκειας για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ19/20 των 800 ολοήμερων δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε.Π. πρόκειται να πραγματοποιηθεί στους αντίστοιχους χώρους των ΚΣΕ και των εργαστηρίων Πληροφορικής της α΄ φάσης σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα

1) Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011


Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέρος Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά):       ΠΕΚ Πάτρας

Το περιεχόμενο αυτής της συνάντησης έχει το χαρακτήρα ανατροφοδότησης. Βασικός της στόχος είναι να παρουσιάσετε τις εμπειρίες σας και να συζητήσετε με την καθοδήγηση των επιμορφωτών για τις καλές πρακτικές που εφαρμόσατε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε.

Επειδή τα δύο μέρη της 6ωρης ανατροφοδοτικής συνάντησης προτείνεται να βασιστούν στις εμπειρίες σας από τη διδασκαλία του μαθήματος των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο κατά τους έξι προηγούμενους μήνες του σχολικού έτους 2010-2011, σας προτρέπουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να προετοιμάσετε ένα σύντομο κείμενο ή μια παρουσίαση ή ένα  εκπαιδευτικό σενάριο ή μια εφαρμογή που υλοποιήσατε στην πράξη μαζί  με τους μαθητές σας, ή μια μορφή συνεργασίας που διενεργήσατε με εκπαιδευτικούς της τάξης ή εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, ή ό,τι άλλο θεωρήσετε εσείς χρήσιμο που να αποτυπώνει μια καλή πρακτική που επιθυμείτε να μοιραστείτε με τους/τις συναδέλφους σας.

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό προτείνουμε το χωρισμό της ημερίδας σε δυο μέρη:

Α΄ μέρος ημερίδας

Ζητούμενο είναι η  κατάθεση εμπειριών από εσάς τους επιμορφούμενους, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η συζήτηση επί των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίσατε, αλλά και η αναζήτηση απαντήσεων και λύσεων (όταν αυτό είναι δυνατό) με την καθοδήγηση του επιμορφωτή.

Η συζήτηση μπορεί να κινηθεί στους ακόλουθους άξονες:

o       Αξιοποίηση της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής

o       Εφαρμογή ΑΠΣ του μαθήματος των ΤΠΕ – Εκπαιδευτικό σενάριο

o       Συνεργασία με διδάσκοντες τάξεων και με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων

o       Διαχείριση τάξης

Ανάμεσα στο α’ και το β΄ μέρος της συνάντησης προβλέπεται να μεσολαβήσει ένα διάλειμμα μισής ώρας.

Β΄ μέρος ημερίδας

Για το β’ μέρος της ημερίδας προτείνονται τα εξής εναλλακτικά σενάρια, ανάλογα με τη δυναμική και τις ανάγκες της ομάδας:

Αναλυτική παρουσίαση και συζήτηση επί των καλών πρακτικών.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων που μπορούν να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.

Η παραπάνω δομή είναι ενδεικτική, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένας ελάχιστος βαθμός κοινού προσανατολισμού. Η δυναμική της κάθε ομάδας επιμορφούμενων, οι ανάγκες της ομάδας, η φύση των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στην α΄ φάση της επιμόρφωσης,  αλλά και η εμπειρογνωμοσύνη του επιμορφωτή και των επιμορφούμενων μπορούν να οδηγήσουν σε εναλλακτικές επιλογές για τη φύση της επιμορφωτικής συνάντησης, με εξίσου θετικά αποτελέσματα με αυτά της πρότασή μας ή και ακόμα περισσότερα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να εγγραφείτε στο δικτυακό χώρο υποστήριξης επιμορφωτικών δράσεων του ΟΕΠΕΚ (

http://www.oepek.org/site/

) για να λαμβάνετε το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα (News letter) αλλά και την ύπαρξη υπηρεσίας υποστήριξης (Help desk) που υπάρχει στο δικτυακό τόπο.

στην ενότητα 7 του Επιμορφωτικού Υλικού, το οποίο επίσης υπάρχει στο δικτυακό χώρο υποστήριξης επιμορφωτικών δράσεων του ΟΕΠΕΚ, υπάρχουν προτάσεις συνοπτικών εκπαιδευτικών σεναρίων για όλες τις τάξεις.

στη διεύθυνση KalesPraktikes@oepek.gr, μπορείτε να στέλνετε συνοπτικές παρουσιάσεις λογισμικών, προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης λογισμικών, αξιόλογες συνδέσεις ή οποιαδήποτε άλλη πρότασή σας για να συμπεριληφθεί –επωνύμως ή και ανωνύμως αν επιθυμείτε– σε επόμενα ενημερωτικά δελτία.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αρίθμ. 18751/Γ1/14-02-2011 εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, όσοι πρόκειται να μετακινηθούν  θα πρέπει να συνεννοηθούν  με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης στις οποίες ανήκουν για την έκδοση σχετικής απόφασης μετακίνησης πριν από τη μετακίνησή τους.

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην επιμόρφωση

Μπαγάκης Γιώργος, Πρόεδρος ΟΕΠΕΚ

& ομάδα προετοιμασίας και υποστήριξης της επιμόρφωσηςΑφήστε μια απάντηση