Επιμορφωτικό υλικό για τη διδασκαλία της Γλώσσας


childTree

Το Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργάνωσε επιστημονικό-επιμορφωτικό σεμινάριο την Τετάρτη 09 Μαρτίου 2016.

Ακολουθεί το υλικό του σεμιναρίου:

Άρθρο αποτελεσμάτων έρευνας Φτερνιάτη

 

Άρθρο Φτερνιάτη. Το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο

 

Δειγματικά-Κείμενο και δραστηριότητες για Γλώσσα

 

Παιδαγωγική γραμματισμού και Πολυγραμματισμών

 

Σχέδιο μαθήματος Γλώσσας (πλάνο) με βάση το δειγματικό κείμενο

 

Φτερνιάτη Γραμματισμός Πολυγραμματισμοί Νέα Παιδεία 135

 Αφήστε μια απάντηση