ΑΠΥΣΔΕ


Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας

Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, ως εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος Περιφερειακός  Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας – Πρόεδρος
2 Χριστοπούλου Σοφία Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονι­κής – Παιδαγωγι­κής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Αντιπρόε­δρος
3 Πιερρή Ευγενία Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας – Μέλος
4 Παμποράκης Εμμανουήλ Αιρετός  εκπρόσωπος εκπαιδευτι­κών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5 Σπίνος Αθανάσιος Αιρετός  εκπρόσωπος εκπαιδευτι­κών  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1 Παπαθανασίου Σπυρίδων Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
2 Κοταδάκη Μαριάνθη Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 – Αγγλικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
3 Δημητρέλλος Βασίλειος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
4 Γαλατάς Αθανάσιος Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτι­κών Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
5 Βάρδιας Ευστάθιος Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτι­κών Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

Α. Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετέχουν οι εξής εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

  1. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ».
  2. Κουρουτός Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ» Πατησίων.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

  1. Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02,, που υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ
  2. Καπρούλιας Αποστόλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΥ».

 

Β. Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν σε αυτό, αντί των αιρετών μελών των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι εξής εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.) :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

  1. Μπαλαούρα Αγγελική, «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ»
  2. Μανθόπουλος Γεώργιος, «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ»

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

  1. Νικολαδός Μάρκος, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ»
  2. Ρήγας Γεώργιος, «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ»

 

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, διοικητικός υπάλληλος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, με αναπληρώτριά του την Μπίλια Ζωή,  εκπαιδευτικό κλ.­ ΠΕ03,  αποσπασμένη στην ίδια υπηρεσία.

Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ανωτέρω συμβουλίου λήγει στις 31-12-2015, με εξαίρεση τα τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη, των οποίων η θητεία λήγει στις 31-12-2016.Αφήστε μια απάντηση