Δραστηριότητες Φιλαναγνωσίας

0

Συγγραφέας: ΛΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Κατηγορία Αρθρο, Φιλαναγνωσία | , στις 29-08-2017

SAM_7079

Η ανάγνωση βιβλίων διευρύνει τη μόρφωση των μαθητών. Αυτό είναι δεδομένο. Η αγάπη, βέβαια, για το βιβλίο είναι κάτι που καλλιεργείται, και μάλιστα στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός με διάφορες δραστηριότητες μπορεί να προτρέψει τους μαθητές του στη φιλαναγνωσία, όπως

Βιβλιοπαρουσίαση

 •   -Διαγωνισμούς ανάγνωσης 

  -Δημιουργία κόμικς από βιβλία που διάβασαν τα παιδιά

  -Ανέβασμα θεατρικής παράστασης με αφορμή ένα βιβλίο

  -Κυνήγι θησαυρού με  στοιχεία από το βιβλίο

  -Πρόσκληση ενός συγγραφέα στην τάξη ή διαδικτυακή συνάντηση

  -Παρουσίαση περίληψης του βιβλίου στον ιστότοπο της τάξης σε ψηφιακό βιβλίο ή στην εφημερίδα της τάξης

  -Μετά την ανάγνωση κάθε βιβλίου, οι μαθητές συμπληρώνουν ένα φύλλο αξιολόγησης, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών.

 

Φύλλο Εργασίας για «κατέβασμα»:

βιβλιοπαρουσίαση

Μαρία Μοντεσσόρι: 5 σημεία της θεωρίας της για το παιδί

0

Συγγραφέας: ΛΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Κατηγορία infographics, Παιδαγωγικά | , στις 04-08-2017

μοντεσσόρι1

Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση

0

Συγγραφέας: ΛΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Κατηγορία Αρθρο, ΤΠΕ στην εκπαίδευση | , στις 02-08-2017

Πηγή: https://edu.ellak.gr/2017/08/02/i-tpe-stin-ekpedefsi-to-mellon-ine-tora-gredu/

Διδασκαλία γλωσσών προγραμματισμού σε εξάχρονους μαθητέςΑλγοριθμική σκέψη κι εκπαιδευτική ρομποτική στα προγράμματα σπουδών δημοτικού και γυμνασίου;

Ήδη μέρος της εκπαιδευτικής πρακτικής σε χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Εσθονία, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία κ.ά., αποτελούν κάποιες από τις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Ανοιχτού Λογισμικού Περιεχομένου και Εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς το υπουργείο Παιδείας (http://edulabs.minedu.gov.gr/).

 Ζητούμενο η ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας

Η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες είναι προτεραιότητα διεθνώς, απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια στις σύγχρονες κοινωνίες

Την εποχή που κάθε τρένο της Trenitalia συλλέγει 2-3TB δεδομένα καθημερινά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξοικονόμηση 1,3 δισ. ευρώ, και «έξυπνα» πλοία που θα πλέουν χωρίς πλήρωμα βρίσκονται «στα σκαριά», ο ρόλος της Παιδείας πρέπει να είναι πρωτοπόρος, υπογραμμίζει η Ομάδα Εργασίας.

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συντελεί στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας.

Εργαστήρια Ανοιχτών Τεχνολογιών και Ελεύθερο Λογισμικό

Η εισήγηση προς το υπουργείο Παιδείας για μία νέα στρατηγική ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού συνοδεύεται και από οικονομικά στοιχεία για την υλοποίησή της.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει προτάσεις για:

 • τη δημιουργία και υποστήριξη εργαστηρίων Ανοιχτών Τεχνολογιών και Καινοτομίας στα σχολεία, παράλληλα με τα εργαστήρια Πληροφορικής (Edulabs),
 • την προώθηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων – Ανοιχτό Ψηφιακό Υλικό και του ελεύθερου λογισμικού,
 • τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με την προσφορά υπηρεσιών επιμόρφωσης για επιμορφωτές και επιμορφούμενους μέσα από κεντρική πλατφόρμα, με τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος Διαρκούς Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών με έμφαση στην εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη επιμόρφωση,
 • τη συλλογή όλου του εκπαιδευτικού υλικού στο go.minedu.gov.gr,
 • τον συντονισμό, την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση όλων των πόρων και του υλικού που έχουν όλοι οι φορείς του ΥΠΠΕΘ (https://opengov.minedu.gov.gr/)
 • την αλλαγή στα προγράμματα σπουδών για την εισαγωγή της αλγοριθμικής σκέψης, της εκπαιδευτικής ρομποτικής, της αξιολόγησης της πληροφορίας, την ενίσχυση των μαθημάτων Πληροφορικής και του STEM (διεπιστημονικής προσέγγισης των Μαθηματικών, των Επιστημών και της Τεχνολογίας) στα μαθήματα,
 • την εξασφάλιση της βιωσιμότητας αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξης κρίσιμων υποδομών της Εκπαίδευσης, όπως το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,
 • τη διοικητική υποστήριξη όλων των παραπάνω,
 • την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (πχ. eTwinning, Scientix),
 • την προώθηση γενικών αρχών για την Υποστηρικτική Τεχνολογία ανοικτών προτύπων λογισμικού, υλικού και περιεχομένου στην Εκπαίδευση των ΑμεΑ.

Συνέχεια άρθρου

Η συμμετοχή στο eTwinning προάγει την υψηλής ποιότητας συμπεριληπτική εκπαίδευση για όλους τους νέους

0

Συγγραφέας: ΛΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Κατηγορία eTwinning, Αρθρο | , στις 28-07-2017

istock_000014465785medium

 

Στην Ανακοίνωση που εξέδωσε στις 30 Mαΐου 2017 σχετικά με την «Ανάπτυξη του σχολείου και άριστη διδασκαλία για ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή» , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να προσφέρουν υψηλής ποιότητας συμπεριληπτική εκπαίδευση σε όλους τους νέους ανθρώπους, να υποστηρίξει την κατάκτηση της γνώσης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία, ενώ υπογραμμίζει την ουσιαστική συμβολή του eTwinning προς την κατεύθυνση αυτή.

Για την επίτευξη του στόχου, το eTwinning θα βασιστεί σε δράσεις που ήδη εφαρμόστηκαν το 2017 για να εστιάσει το θέμα της «Συμπερίληψης».

συμπερίληψη

Επιπλέον, το eTwinning θα εξετάσει τη συμπερίληψη υπό μια ευρύτερη έννοια, πώς η εκπαίδευση μπορεί να κινητοποιηθεί αποτελεσματικά για να προάγει τις θεμελιώδεις αξίες της συμπερίληψης.

Προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία καλύτερων και πιο συμπεριληπτικών σχολείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων διευκολύνοντας τις μεταξύ τους συμπράξεις και την κινητικότητα των μαθητών και εμπλουτίζοντας την ψηφιακή και διαπολιτισμική μάθηση, μέσω της προώθησης της συμμετοχής στο eTwinning.

Πηγή: https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/participation-in-etwinning-pro.htm

Μαθησιακές Δυσκολίες

0

Συγγραφέας: ΛΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Κατηγορία Αρθρο | , στις 17-07-2017

pencil2Ο ορισμός των Μαθησιακών Δυσκολιών δεν είναι εύκολο να δοθεί. Επειδή η φύση τους δεν έχει πλήρως και σαφώς προσδιοριστεί από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, για το λόγο αυτό δεν έχει ακόμη οριστεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Το θέµα των µαθησιακών δυσκολιών στην εκπαιδευτική πράξη είναι τεράστιο, μερικές φορές  ασαφές  και αρκετές φορές δυσεπίλυτο. Οι θεωρητικές θέσεις, αλλά και τα ερευνητικά δεδοµένα συχνά διίστανται. Παρόλα’ αυτά, στην ελληνική πραγματικότητα, υπάρχει μία βάση, πάνω στην οποία κινείται η επιστημονική κοινότητα ώστε να μπορεί να προσεγγίζει αυτές τις μαθησιακές δυσκολίες.

girl 3   Υπάρχουν µαθητές µε δυσκολίες στη µάθηση, οι οποίες παρουσιάζονται είτε σ’ ένα µάθηµα, είτε σε περισσότερα, είτε και σε όλα τα µαθήµατα. Η δυσκολία αυτή του µαθητή στις σχολικές υποχρεώσεις  αποτελεί διαταραχή ή δυσκολία στη µάθηση.

Οι μαθητές που έχουν μαθησιακές διαταραχές συνήθως δυσκολεύονται στο περιεχόμενο της ανάγνωσης,  στη γραπτή και προφορική έκφραση, στην κατανόηση του προφορικού λόγου, στις µαθηµατικές πράξεις χωρίς να παρουσιάζουν καµιά οπτική ή ακουστική βλάβη ή νοητική καθυστέρηση ή συναισθηµατική διαταραχή.

Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές

Αποτελούν μια αναπτυξιακή διαταραχή ως

 • δυσκολία στην ανάγνωση (δυσλεξία)
 • στη γραφή (δυσγραφία)
 • στην ορθογραφία (δυσορθογραφία)
 • στα μαθηματικά (δυσαριθμία).

Η διάγνωσή των μαθησιακών διαταραχών πλέον  αντιμετωπίζεται με εκπαιδευτική παρέμβαση.

Οι πρώτες ενδείξεις της διαταραχής εκδηλώνονται στην προσχολική ήδη ηλικία  ως  διαταραχές της οπτικής αντίληψης ή ως διαταραχές του λόγου. Εάν δεν υπάρχει έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση, συνεχίζουν στα επόμενα σχολικά χρόνια.

 

Παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης

emoji1Οι παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης έχουν ως στόχο να βοηθήσουν το παιδί να ξεπεράσει ή να μετριάσει τις δυσκολίες που υπάρχουν ως αποτέλεσμα της διαταραχής του, έτσι ώστε να έχει μια επιτυχημένη εκπαιδευτική πορεία. Παρέχεται το περιθώριο στο άτομο να αναπτύξει όλες τις δεξιότητες, ικανότητες και ταλέντα του, να εκφραστεί δηλαδή μέσα από τα «δυνατά» του σημεία, ενώ παράλληλα ενισχύεται και υποβοηθείται στην ενασχόλησή του με δραστηριότητες στις οποίες φαίνεται να παρουσιάζει αδυναμίες, ελλείψεις και δυσκολίες.

Ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται

 1. σεβασμό στις ιδιαιτερότητές του
 2. ήρεμο περιβάλλον
 3. περισσότερο χρόνο στις εργασίες του
 4. κατακερματισμό της ύλης ή της διαδικασίας σε πιο μικρά και απλά βήματα
 5. διαφοροποίηση των ερωτήσεων που του γίνονται ώστε να είναι πιο κατανοητές
 6. ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων
 7. πρακτικές δραστηριότητες
 8. εκμετάλλευση των ενδιαφερόντων του
 9. σύνδεση του διδασκόμενου υλικού με εργασίες της καθημερινότητάς του
 10. αναγνώριση των προσπαθειών

Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει τρόπους και τεχνικές, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να διαμορφώσει τη σχολική τάξη και τη μέθοδο διδασκαλίας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις δυσκολίες του κάθε μαθητή.

pencil12Είναι πολύ σημαντική η θετική ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Όταν ένα  μαθητής αισθάνεται ασφαλής μέσα στο σχολικό περιβάλλον και γνωρίζει ότι οι αδυναμίες αναγνωρίζονται και είναι σεβαστές, αποδίδει πολύ καλύτερα. Στην περίπτωση που ο μαθητής αντιλαμβάνεται ότι εκτιμώνται οι προσπάθειές του, θα συνεχίσει να αυτοβελτιώνεται. Ένα περιβάλλον που αγκαλιάζει, κατανοεί, αποδέχεται, ενθαρρύνει και δίνει προοπτικές ανάπτυξης, αποτελεί το εφαλτήριο για πρόοδο και σχολική επιτυχία.

Σταυρούλα Λαδά, Εκπαιδευτικός, M.Εd. Ειδική Αγωγή

Τεχνικές κατανόησης κειμένου

0

Συγγραφέας: ΛΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Κατηγορία Αρθρο | , στις 15-07-2017

reading 1

Οι τεχνικές κατανόησης κειμένου είναι ένα σύνολο ενεργειών  του εκπαιδευτικού ώστε να προάγει την κατανόηση κειμένων που διαβάζουν οι μαθητές.

 1. Απάντηση σε ερωτήσεις

Ο δάσκαλος εκπονεί ερωτήσεις οι οποίες βοηθούν ώστε ο μαθητής

 • να σκέφτεται ενεργητικά καθώς διαβάζει
 • να έχει ένα σκοπό καθώς διαβάζει
 • να επικεντρώνεται σε αυτό που έχει να μάθει
 • συσχετίζει αυτό που διαβάζει με αυτά που ήδη γνωρίζει.

Υπάρχουν 4 τύποι ερωτήσεων κειμένου:

 • ερωτήσεις όπου η απάντηση βρίσκεται σε μία λέξη ή φράση του κειμένου
 • ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση βρίσκεται σε ένα μεγάλο μέρος του κειμένου, για παράδειγμα, «Γιατί ο Μικρός Πρίγκιπας σκέφτηκε με αυτόν τον τρόπο εκείνη τη στιγμή;»
 • ερωτήσεις που αφορούν στην πρότερη γνώση του μαθητή. Για παράδειγμα, «Πώς θα έλυνες εσύ το συγκεκριμένο πρόβλημα;»
 1. Γραφικοί οργανωτές

Πρόκειται για σχεδιαγράμματα του κειμένου, σχήματα, χρονικές γραμμές, σχέδια δομής κ.ά. Οι οργανωτές παρουσιάζουν ανάγλυφα έννοιες και τις σχέσεις των εννοιών μεταξύ τους. Επίσης, επικεντρώνονται στα κυριότερα σημεία του κειμένου.

Ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές δημιουργεί το γραφικό οργανωτή στον πίνακα ή σε ψηφιακή μορφή. Εναλλακτικά, και με την πάροδο του χρόνου, τον οργανωτή δημιουργούν μόνοι τους οι μαθητές.

 1. Μεταγνωστικές δραστηριότητες

Η μεταγνώση σχετίζεται με τον τρόπο που σκέφτεται κάποιος πάνω στο πώς μαθαίνει. Πρόκειται για μία ανώτερη λειτουργία της μάθησης.  Ο μαθητής πριν ξεκινήσει τη διαδικασία της ανάγνωσης προκαλείται να σκεφτεί γιατί ασχολείται με αυτό το κείμενο,  ποιος είναι ο σκοπός της ανάγνωσης.

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες στρατηγικές επίβληψης της κατανόησης:

 • εντοπίζουν το συγκεκριμένο σημείο που τους δυσκολεύει

Για παράδειγμα, «Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί ο ήρωας στην Τρίτη παράγραφο της σελίδας 35»

 • σηματοδοτούν το είδος της δυσκολίας. αναδιατυπώνουν μια πρόταση με δικά τους λόγια

Για παράδειγμα, «Στο κείμενο ο ήρως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα…»

 • ανατρέχουν σε προηγούμενα σημεία του κειμένου εφόσον χρειαστεί

Για παράδειγμα, «Δε θυμάμαι το λόγο, οπότε ας ξαναδιαβάσω την αρχή του προηγούμενου κεφαλαίου.»

 • διακρίνουν το είδος του κειμένου (λογοτεχνικό κείμενο, επιστολή κ.λ.π.)

Οι παραπάνω τεχνικές είναι πολύ σημαντικές να εφαρμόζονται από την πλευρά του δασκάλου κάθε φορά που ασχολείται με ένα κείμενο μαζί με τους μαθητές του. Ο ίδιος δίνει το παράδειγμα, ώστε οι μαθητές μετά από εξάσκηση να εφαρμόζουν αυτές τις στρατηγικές, στην αρχή ενσυνείδητα και έπειτα ασυνείδητα, κάθε φορά που ασχολούνται με την επεξεργασία κειμένου. Η διαδικασία αυτή διδάσκεται από τις μικρές τάξεις και εξελίσσεται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών.

Σταυρούλα Λαδά, Εκπαιδευτικός, M.Ed.

Το καλοκαιρινό διάβασμα

0

Συγγραφέας: ΛΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Κατηγορία Αρθρο | , στις 24-06-2014

Δεν θα ακούσουμε πολλούς μαθητές να ζητούν με ενθουσιασμό να διαβάσουν αυτό το καλοκαίρι. Αλλά, όπως όλοι γνωρίζουμε, αν οι μαθητές διαβάζουν λίγο καθημερινά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα αποφευχθεί η κούραση του εγκεφάλου από την πλήρη αποχή από τη γνώση και το διάβασμα.

Πώς μπορούμε λοιπόν να εμπνεύσουμε τα παιδιά για να διαβάσουν αυτό το καλοκαίρι; Απλό. Εδώ υπάρχουν κάποιες προτάσεις για να δοκιμάσουμε.

 

1. Οι εκθέσεις βιβλίου μπορεί να εμπνεύσουν το παιδί να διαβάσει. Επίσης, οι λέσχες βιβλίου ή οι δημοτικές βιβλιοθήκες. Επιπλέον, το ένα παιδί μπορεί να πείσει το άλλο να διαβάσει ένα βιβλίο που του άρεσε, να διαβάσουν ένα βιβλίο για το ποίο είχαν ακούσει στην τάξη κατά τη διάρκεια της χρονιάς. (Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας της τάξης μας).

 

2. Τα παιδιά μπορεί να παροτρυνθούν να διαβάσουν ένα βιβλίο το οποίο τους ξεκινήσατε εσείς να τους διαβάζετε. Έτσι, εάν το βιβλίο είναι ελκυστικό και ενδιαφέρον, θα τους κινήσει την προσοχή.

 

3. Επιλέγετε μαζί με τα παιδιά βιβλία που τους αρέσουν εξαρχής. Μάλιστα, εάν υπάρχουν και άλλα βιβλία της ίδιας σειράς είναι καλό να τα έχετε. Άλλωστε, ποτέ δεν ξεχνάμε μια πετυχημένη συνταγή.

 

4. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να διαβάζουν στα μικρότερα αδελφάκια τους κάθε μέρα ένα μέρος του βιβλίου. Με τον τρόπο αυτό θα νιώσουν και τα ίδια χρήσιμα και κυρίως ικανά για προσφορά.

 

5. Δημιουργήστε μαζί τους ένα πακέτο με αντικείμενα, κείμενα, ιστορίες, ταινίες και ό,τι άλλο σκεφτείτε, που θα σχετίζεται με το θέμα του βιβλίου. Για παράδειγμα, εάν το θέμα του βιβλίου είναι η θάλασσα, φτιάξτε μαζί με το παιδί ένα πακέτο που θα περιέχει κοχύλια, ένα βαζάκι άμμο από την παραλία, ηχογραφημένους ήχους της θάλασσας, μια ζωγραφιάς ή ένα άλλο σχετικό βιβλίο που είχε διαβάσει το παιδί πιο μικρό. Έτσι, θα νιώσει τη χαρά ότι δημιούργησε ένα πολυθεματικό πακέτο που μπορεί και να παρουσιάσει την επόμενη χρονιά στην τάξη στους συμμαθητές του, όπως άλλωστε είχαμε ξεκινήσει και πέρυσι στο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας.

 

6. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να γράψουν ένα δικό τους τέλος για το βιβλίο που διάβασαν και να σας το παρουσιάσουν ως νέοι συγγραφείς.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων