Περίπατος στο δάσος-Μελέτη Περιβάλλοντος-πρόγραμμα eTwinning Eco-Friendly

Στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού έργου eTwinning «We are Eco-Friendly», και σε συνδυασμό με τις Νέες Τεχνολογίες, οι μαθητές της Δευτέρας προσεγγίζουν διαθεματικά το περιβάλλον και την προστασία του.
Όλα ξεκίνησαν με έναν περίπατο στο δάσος. Τα παιδιά εξερεύνησαν το χώρο και έκαναν δράσεις ευαισθητοποίησης «Τι βλέπω, τι ακούω, τι μυρίζω…».
Συζήτησαν για τη σημασία του δάσους στη ζωή μας. για τα δέντρα, τα φυτά και τα ζώα που βρίσκονται σε αυτό. Έπειτα φωτογράφισε το καθένα από αυτά κάτι που τους κέντρισε την προσοχή. Στη συνέχεια, στην τάξη έβαλαν μόνοι τους τίτλους στις φωτογραφίες τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Οι δραστηριότητες θα συνεχιστούν σε συνεργασία με σχολεία από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Φινλανδία και τη Γαλλία, με τα οποία θα συζητήσουν περιβαλλοντικά θέματα.

Αφήστε μια απάντηση