Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Πηγή: https://edu.ellak.gr/2017/08/02/i-tpe-stin-ekpedefsi-to-mellon-ine-tora-gredu/

Διδασκαλία γλωσσών προγραμματισμού σε εξάχρονους μαθητέςΑλγοριθμική σκέψη κι εκπαιδευτική ρομποτική στα προγράμματα σπουδών δημοτικού και γυμνασίου;

Ήδη μέρος της εκπαιδευτικής πρακτικής σε χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Εσθονία, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία κ.ά., αποτελούν κάποιες από τις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Ανοιχτού Λογισμικού Περιεχομένου και Εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς το υπουργείο Παιδείας (http://edulabs.minedu.gov.gr/).

 Ζητούμενο η ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας

Η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες είναι προτεραιότητα διεθνώς, απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια στις σύγχρονες κοινωνίες

Την εποχή που κάθε τρένο της Trenitalia συλλέγει 2-3TB δεδομένα καθημερινά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξοικονόμηση 1,3 δισ. ευρώ, και «έξυπνα» πλοία που θα πλέουν χωρίς πλήρωμα βρίσκονται «στα σκαριά», ο ρόλος της Παιδείας πρέπει να είναι πρωτοπόρος, υπογραμμίζει η Ομάδα Εργασίας.

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συντελεί στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας.

Εργαστήρια Ανοιχτών Τεχνολογιών και Ελεύθερο Λογισμικό

Η εισήγηση προς το υπουργείο Παιδείας για μία νέα στρατηγική ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού συνοδεύεται και από οικονομικά στοιχεία για την υλοποίησή της.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει προτάσεις για:

  • τη δημιουργία και υποστήριξη εργαστηρίων Ανοιχτών Τεχνολογιών και Καινοτομίας στα σχολεία, παράλληλα με τα εργαστήρια Πληροφορικής (Edulabs),
  • την προώθηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων – Ανοιχτό Ψηφιακό Υλικό και του ελεύθερου λογισμικού,
  • τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με την προσφορά υπηρεσιών επιμόρφωσης για επιμορφωτές και επιμορφούμενους μέσα από κεντρική πλατφόρμα, με τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος Διαρκούς Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών με έμφαση στην εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη επιμόρφωση,
  • τη συλλογή όλου του εκπαιδευτικού υλικού στο go.minedu.gov.gr,
  • τον συντονισμό, την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση όλων των πόρων και του υλικού που έχουν όλοι οι φορείς του ΥΠΠΕΘ (https://opengov.minedu.gov.gr/)
  • την αλλαγή στα προγράμματα σπουδών για την εισαγωγή της αλγοριθμικής σκέψης, της εκπαιδευτικής ρομποτικής, της αξιολόγησης της πληροφορίας, την ενίσχυση των μαθημάτων Πληροφορικής και του STEM (διεπιστημονικής προσέγγισης των Μαθηματικών, των Επιστημών και της Τεχνολογίας) στα μαθήματα,
  • την εξασφάλιση της βιωσιμότητας αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξης κρίσιμων υποδομών της Εκπαίδευσης, όπως το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,
  • τη διοικητική υποστήριξη όλων των παραπάνω,
  • την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (πχ. eTwinning, Scientix),
  • την προώθηση γενικών αρχών για την Υποστηρικτική Τεχνολογία ανοικτών προτύπων λογισμικού, υλικού και περιεχομένου στην Εκπαίδευση των ΑμεΑ.

Συνέχεια άρθρου

Αφήστε μια απάντηση