Η Φυσική στο Διαδίκτυο

Θέματα, Ασκήσεις, Πειράματα,… για το μάθημα της Φυσικής – του Παναγιώτη Παζούλη

Ακούστε διακροτήματα

Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΖΟΥΛΗΣ στις 23 Δεκεμβρίου 2009

Διακροτήματα με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή   Θεωρία Όταν ένα σώμα εκτελεί δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης, ίδιου πλάτους, γύρω από το ίδιο σημείο ισορροπίας με συχνότητες που να διαφέρουν λίγο, τότε η τελική κίνηση του σώματος είναι μια ιδιόμορφη ταλάντωση, που ονομάζεται διακρότημα, με συχνότητα ίση με τον μέσο όρο των δύο αρχικών συχνοτήτων […]

Κατηγορία Φυσική, Φυσική Γ΄ Λυκείου | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ακούστε διακροτήματα

Στάσιμο κύμα και στιγμιότυπα (του Δ. Μάργαρη)

Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΖΟΥΛΗΣ στις 9 Δεκεμβρίου 2009

Στο πάνω σχήμα δίνεται ένα στιγμιότυπο ενός στάσιμου κύματος τη στιγμή t1, ενώ στο κάτω σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο του ίδιου τη στιγμή t1+ Τ/4. Ποιες οι ταχύτητες των σημείων Β και Γ τη στιγμή t1; Σχεδιάστε τις ταχύτητες των σημείων Β και Γ στο κάτω διάγραμμα. Ποια η διαφορά φάσης μεταξύ των σημείων Β […]

Κατηγορία Φυσική, Φυσική Γ Γυμνασίου | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στάσιμο κύμα και στιγμιότυπα (του Δ. Μάργαρη)