Η Φυσική στο Διαδίκτυο

Θέματα, Ασκήσεις, Πειράματα,… για το μάθημα της Φυσικής – του Παναγιώτη Παζούλη

Αδιαβατική και ισόθερμη εκτόνωση (του Δ. Μάργαρη)

Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΖΟΥΛΗΣ στις 5 Δεκεμβρίου 2009

Μια ποσότητα ενός μονοατομικού αερίου εκτονώνεται από μια αρχική κατάσταση Α σε όγκο V1 σε όγκο V2:α) ισόθερμα και β) αδιαβατικά,όπως στο διάγραμμα.Συνέχεια

Κατηγορία Φυσική Β΄Λυκείου | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αδιαβατική και ισόθερμη εκτόνωση (του Δ. Μάργαρη)